Všeobecné obchodní podmínky k dárkovým poukazům

Všeobecné podmínky k dárkovým poukazům

1. Dárkový poukaz je možno vystavit na procedury, doplňkové  a restaurační služby (a) nebo na pobyt (b):
a. Dárkový poukaz na procedury a doplňkové služby lze zakoupit v recepcích jednotlivých lázeňských domů. Držitel poukazu jej může čerpat průběžně, přičemž o každém čerpání je proveden zápis na zadní straně s podpisem a razítkem odpovědného pracovníka lázní.
b. Dárkový poukaz na pobyt je nutné objednat v obchodním oddělení
2. Dárkový poukaz na hodnotu je možné zakoupit v recepcích jednotlivých lázeňských domů, a to v rozmezí od 50,- Kč do 5000,- Kč v hodnotě, která je vždy násobkem padesáti. Lze jej čerpat na všechny produkty a služby poskytované akciovou společností Lázně Teplice v Čechách za podmínek uvedených v bodě 1.
3. Dárkový poukaz je platný v případě, že je opatřen pořadovým číslem, čárovým kódem, předmětem čerpání, razítkem a podpisem.
4. Platnost dárkového poukazu je stanovena při zakoupení, zpravidla 1 rok, pokud není uvedeno jinak.
5. Dárkový poukaz je vydán na základě obdržení platby provedené v hotovosti, bankovním převodem či poštovní poukázkou. Zakoupený dárkový poukaz nelze vrátit.
6. Čerpání služeb dle dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu, tj. u pobytu 30 dní předem, u služeb 10 dní předem.
7. Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním služby předložit.
Kontaktní údaje:
Recepce LD Beethoven : +420 417 977 100
Recepce Císařské lázně: +420 417 977 200
Recepce Kamenné lázně: +420 417 977 500
Obchodní oddělení: +420 417 977 444 , info@lazneteplice.cz

V ostatním se na objednané služby v plném rozsahu vztahují Všeobecné obchodní podmínky.Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.