Léčení dětí od 6 měsíců až do 18 let

U dětí s neurologickým postižením, zejména s dětskou mozkovou obrnou, představuje lázeňská léčba intenzivní léčebnou rehabilitaci, která je jednou z rozhodujících léčebných složek.

Nabízíme dětským pacientům optimální výběr léčebných postupů. Pracujeme s řadou metod a konceptů, např.: 

 • Vojtovou metodou reflexní lokomoce, kde polohu těla provokujeme reflexním způsobem, tzn. bez vědomé účasti dítěte na pohybu,
 • Bobath konceptem, což je soubor terapeutických technik (facilitační, inhibiční, stimulační),
 • Synergickou reflexní terapii, která kombinuje myofasciální techniky, akupresuru, masáže reflexních zón, mobilizaci a korekci patologického postavení,
 • myofasciální techniku míčkování a prvky kraniosakrální terapie,
 • orofaciální rehabilitaci, kde se snažíme pomocí cílené vibrační, taktilní stimulace a synergické reflexní terapie o redukci spasticity,
 • individuální ergoterapie - rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, senzorických, kognitivních funkcí a selektivní hybnosti podle stupně ontogenetického vývoje dítěte a jeho schopností. Především jde o schopnost vnímat exteroreceptivní, proprioreceptivní podněty a stereognozii (rozpoznání velikosti, tvaru s vyloučením zraku),
 • koncept bazální stimulace, společně s muzikoterapií, kdy u klienta dochází k podpoře vlastní identity, navázání komunikace s okolím, lepší orientaci v prostoru a čase; s použitím hudby a hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) se snažíme navodit normotonus, rozvinout komunikaci a vnímání sama sebe.

Konzultace provádějí naši specialisté vyškolení v RL- Corpus Olomouc, kteří vlastní Mezinárodní certifikát Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku.

Úzce spolupracujeme se specialisty z oboru protetiky a konzultujeme pro oslabenou, či ztracenou funkci končetinové ortézy, dlahy, ortézy páteře, ortopedické boty a vložky. S firmou Otto Bock a Bohemia Patron zajistíme kompenzační pomůcky, kočárky, vozíky a chodítka.

Doplňkem rehabilitace je hippoterapie, kterou provádíme v letních měsících na zahradě Nových lázní. Jejím cílem je vznik adaptivního posturálního programu, což vyžaduje aktivní činnost řídící nervové soustavy. Dalším doplňkem je logopedie, kde se snažíme ovlivnit jak řeč, tak poruchu příjmu potravy.  Nové lázně - logopedie

Jedním z rozhodujících faktorů pro úspěšnost léčby je včasné zahájení rehabilitace, kdy lze ovlivnit globální pohybový vzor dítěte směřující proti motorické patologii. Nové lázně od letošní sezóny zahajují terapii již od 6. měsíce věku dítěte. Součástí terapie novorozenců a batolat je instruktáž matky, která v terapii pokračuje dále v domácím prostředí.

 


Nové lázně | Léčebný pobyt intensive pro děti | Ambulantní pobyt Lux pro děti | Pobyty hrazené zdravotní pojišťovnou |

 

Posila dětského léčení: Kosmický obleček

Kosmický oblek byl původně vyvinut pro kosmonauty dlouhodobě vystavené stavu beztíže. V podmínkách dětské rehabilitace se však dokáže uplatnit stejně dobře. Stabilizuje postoj, koordinuje chůzi a násobí efekty celého systému lázeňské léčby.

 

Po dlouhodobém zkoumání a zkoušení máme v naší dětské léčebně Nové lázně od 1.9.2014 Kosmický obleček jako nový způsob, jak zefektivnit dětskou rehabilitaci. U vhodných dětí tak lze přiřadit k léčebnému programu i tuto metodu, která doplní standardní terapie a je možné, že jejich účinky výrazně posílí. Základním cílem Kosmického oblečku je především korekce chůze.

Dítě indikované pro Kosmický obleček:

 • dosahuje minimáně 6. stupně lokomočního stadia dle Vojty (dítě se postaví a s oporou o ruce či samostatně zůstane stát)
 • mentálně je schopno nechat se instruovat
 • je v rozmezí věku 1 rok - cca 12 let (obleček máme k dispozici od velikosti 86)
 • není zcela slepé
 • nemá dekompenzovanou epilepsii (anebo časté křečovité epi-záchvaty) či diabetes
 • je léčeno v Nových lázních (v rámci pobytu hrazeném zdravotní pojišťovnou, nebo v rámci samopláteckého pobytu)

Vhodnost léčby Kosmickým oblečkem bude u dítěte finálně posouzena dle první lekce individuálního cvičení s fyzioterapeutem.

Jedna lekce s Kosmickým oblečkem trvá 30 - 70 minut v závislosti na stavu dítěte. Rehabilitace by pak měla zahrnovat minimálně 5 lekcí. Cvičí se každý všední den, takže celá terapie trvá minimálně 1 týden.

Cena rehabilitace Kosmický obleček
v délce trvání 1 týdne (5 lekcí)
je 9.375 Kč.

Pokud se po prvních dvou lekcích zjistí, že terapie není pro pacienta vhodná, může fyzioterapeut proceduru ukončit. V takovém případě se vrací částka za zbylých 3 lekcí.

Jak rezervovat?

Nejdříve je potřeba naplánovat celou léčbu včetně termínu, abychom mohli zjistit, zda je terapie s Kosmickým oblečkem v daném období možná. Takže nás prosím kontaktujte, abychom společně vybrali vhodný termín. Pokud je léčba dítěte hrazena zdravotní pojišťovnou (tzv. Komplexní lázeňská léčba), je potřeba vyčkat na doručení návrhu k nám.

Kontakt: 417 977 703
Přijímací kancelář Nové lázně (k dispozici každý všední den do 15:00)

 


Více o léčení dětí v Lázních Teplice v Čechách | Indikační seznam

 

Koberec jako monitor - novinka ergoterapie

Funguje jako tablet, navíc se dá po něm lézt. Magic Box je novinka českého výrobce, která získala 1. cenu na Mezinárodním veletrhu hraček. Naše dětská léčebna Nové lázně ji jako první úspěšně uplatnila v lázeňské praxi dětského léčení.

 

MAGIC BOX

Tato interaktivní deska je pro děti velmi vhodnou vzdělávací pomůckou. V současném době, kdy jsou děti schopné ovládat samostatně počítačovou techniku, je výuková projekce velmi motivující. Při práci učíme správný úchop a cílený pohyb s dotykovým perem. Projekce na zemi je pro děti velmi vhodná i z pozice dostupnosti. Mohou po ní lézt , což je pro děti s handicapem přirozené. Jsou tak motivovány k pohybu a posilují tím své motorické dovednosti. Rozvíjíme logické myšlení, matematické znalosti, prostorovou orientaci, rozpoznávání barev a tvarů. Vše je zábava, promyšleně předkládané úkoly maximalizují ergoterapeutický efekt, děti se ale plně soustředí na hru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nové lázně |  Pobyty hrazené zdravotní pojišťovnou

 Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.