Způsoby a účinky teplické léčby

primář teplických lázní MUDr. Jan Štěrba, specialista na onemocnění pohybového ústrojí s praxí více než 40 let:

"Z organizmu během let ubývá voda a tím i mezibuněčná hmota chrupavky. Ztrácí se elastičnost vazů, zhoršuje se hybnost kloubů a úpony svalů se stávají bolestivějšími. Člověk potom podlehne více či méně nečinnosti. To se projeví  omezením rozsahu  kloubní hybnosti  provázené  bolestmi. Spolu s tím se uplatňují  lytické  enzymy, které vedou  k degeneraci  chrupavky. U mužů i  žen se projevují  hormonální změny, které vedou  k ubývání  vápníku a fosforu v těle. V důsledku toho se kosti oslabují, což se projeví osteopenií a v horším případě osteoporozou. V léčivých vodách jsou látky jako fluor, fosfor, jod, síra a další, které velmi dobře doplňují chybějící látky a zabraňují těmto onemocněním.
Když zjišťujeme, jak mnoho lidí je zcela zbytečně invalidizováno, s úděsem se díváme na to, jak málo se věnujeme dostatečné péči o pohybový aparát. Lázeňská léčba, která řeší věci komplexně, je nejen méně nákladná, ale také značně příjemnější než chronická medikamentózní léčba. Pro některé je stále otázkou, zda do lázní mají jezdit také zdraví lidé. Ale i v mém věku osobně vím, že ozdravným pobytem zabráním spoustu nemocem a udržím tělo zdravé do vysokého věku."

Přínos lázeňské léčby pro konkrétní onemocnění

 

ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ


Revmatoidní artritis, spondylitis ankylosans, ostatní spondartritis, difusní onemocnění pojiva
(v indikačním seznamu pod označením VII/1, 2, 3, 4)

Využitím elektro-, magnetoterapie, laseru, kryoterapie dochází k útlumu zánětu a zmírnění bolesti v postižených  tkáních. Vodoléčebné procedury, pozitivní termoterapie pomáhají snižovat  svalový hypertonus  a protahovat svalové kontraktury s následným  zvýšeným  pohybovým rozsahem  kloubů  a zlepšeným držením těla. Ruční a lymfatické masáže  mají pozitivní vliv na imunitní systém a trofiku /výživu/ měkkých tkání.

Osteoporosa s komplikacemi
(v indikačním seznamu pod označením VII/5)

Skupinové a  individuální LTV s fyzioterapeutem a  cvičení v bazénu vede k přiměřené zátěži kosti,  tím stimuluje  funkci osteoblastů /buněk vytvářející kost/ a  zmírňuje resorpci kostní  tkáně. Zlepšením svalové kondice jsou podpořeny anabolické děje organismu. Magnetoléčba má pozitivní vliv na hojení fraktur. Vodoléčebné procedury zlepšují prokrvení a metabolismus organismu jako celku.

Bolestivé  syndromy šlach, šlach. pochev, burz, sval. úponů
(v indikačním seznamu pod označením VII/6)

Vodní procedury, elektroléčba, magnetoléčba, laser snižují zánětlivou aktivitu, zlepšují   prokrvení a zásobení tkáně živinami, urychlují vylučování  toxických látek z organismu, vedou k rychlejší regeneraci postižené tkáně.  Individuální cvičení s fyzioterapeutem  slouží k nácviku správných pohybových stereotypů.

Koxartróza, gonartóza, artrózy v ostatních lokalitách
(v indikačním seznamu pod označením VII/7, 8)

Vodní procedury, plynové injekce, elektro, magnetoléčba, ruční masáže  zlepšují prokrvení  tkáně, tlumí bolest,  společně s termoterapií přispívá  skupinové  a  individuální cvičení k protažení zkrácených svalů, posílení oslabených svalů, zlepšení centrace kloubu  a tím k většímu pohybovému rozsahu v artrotických kloubech.

Chronický vertebrogenní  alg. sy.
(v indikačním seznamu pod označením VII/9)

Vodoléčba, termoterapie, elektro-, magnetoléčba, ruční masáže, plynové injekce  přispívají  ke  zmírnění  patologicky zvýšeného svalového napětí přetěžovaných sval. skupin, dochází k úlevě od bolesti. Společně s ind. technikami, LTV  upravují svalovou dysbalanci /nerovnováhu/ a vedou ke zlepšení statodynamiky páteře.

Operace s použitím kloubní náhrady, stavy po úrazech pohyb. ústrojí a po operacích páteře
(v indikačním seznamu pod označením VII/10, 11)

Komplex lázeňských procedur   zlepšuje hojení  operovaných tkání,  tlumí pooperační otok a bolest, zlešuje sval. kondici, pohybový rozsah v operovaných kloubech, statodynamiku páteře, provádí se nácvik správných pohybových stereotypů jako prevence recidivy chronického degenerativního procesu /např. ve vyšším segmentu páteře nebo v druhostranném kloubu/.

ONEMOCNĚNÍ NERVOVÁ


 

Obrna lícního nervu, postpolio syndrom, chabé obrny
(v indikačním seznamu pod označením VI/1)

Elektrostimulace příslušného postiženého nervu dle IT křivky,  individuální techniky s fyzioterapeutem, LTV  udržují svaly ve funkčním stavu, zabraňují sekund. zkrácení postiženích svalů, tím  zlepšují funkční rozsah pohybu a přispívají k prevenci deformit i deviací v kloubech. Dále zlepšují koordinaci končetin, sebeobsluhu, mobilitu, provádí se nácvik náhradních pohybu pro zachování soběstačnosti. Vodní procedury a termoterapie  zlepšují  prokrvení,  trofiku /výživu/ postižených nervů a svalů. Facilitační  techniky  umožnují rychlejší  regeneraci. Komplexní přístup napomáhá ke zlepšení celkové fyzické kondice i psychické pohody.

Polyneuropatie s paretickými projevy
(v indikačním seznamu pod označením VI/2)

Elektrostimulace příslušného postiženého nervu dle IT křivky,  ind. techniky s fyzioterapeutem, LTV  udržují svaly ve funkčním stavu, zabraňují  zkrácení postiženích svalů. Vodní procedury zlepšují prokrvení a tím i výživu postižených svalů a nervů. Ruční a lymfatické masáže  mají pozitivní vliv na imunitní systém. 

Kořenové syndromy
(v indikačním seznamu pod označením VI/3)

Vodoléčba, termoterapie, elektro-, magnetoléčba, ruční masáže, plynové injekce  přispívají  ke  zmírnění  patologicky zvýšeného svalového napětí přetěžovaných sval. skupin, dochází k úlevě od bolesti. Společně s individuálními. technikami, LTV  upravují svalovou nerovnováhu a vedou  ke zlepšení dynamiky páteře.

Zánětlivé nemoci centrálního nervstva
(v indikačním seznamu pod označením VI/4)

Elektrostimulace příslušného postiženého nervu,  individuální techniky s fyzioterapeutem, LTV  udržují svaly ve funkčním stavu, zabraňují sekund. zkrácení postiženích svalů, tím  zlepšují funkční rozsah pohybu a přispívají k prevenci deformit i deviací v kloubech. Dále zlepšují koordinaci končetin, sebeobsluhu, mobilitu, provádí se nácvik náhradních pohybů pro zachování soběstačnosti.  Celostní přístup napomáhá  ke zlepšení celkové fyzické kondice  a psychického stavu.

Hemiparézy a paraparézy cévního původu
(v indikačním seznamu pod označením VI/5)

Individuální cvičení s fyzioterapeutem, LTV  udržují svaly ve funkčním stavu. Tím  zlepšují funkční rozsah pohybu a přispívají k prevenci deformit i deviací v kloubech. Dále zlepšují koordinaci končetin, sebeobsluhu, mobilitu, provádí se nácvik náhradních pohybu pro zachování soběstačnosti. Vodní procedury zlepšují prokrvení a tím i výživu postižených svalů a nervů. Ruční a lymfatické masáže  mají pozitivní vliv na imunitní systém.

Stavy po poraněních a operacích mozku,míchy a perifernícho nervstva s poruchami hybnosti
(v indikačním seznamu pod označením VI/6)

Vodní procedury zlepšují prokrvení a tím i výživu postižených svalů a nervů. Ruční a lymfatické masáže  mají pozitivní vliv proti otokům a posilují imunitní systém. Individuální techniky s fyzioterapeutem, LTV  udržují svaly ve funkčním stavu, zabraňují sekund. zkrácení postiženích svalů, tím  zlepšují funkční rozsah pohybu a přispívají k prevenci deformit  v kloubech. Dále zlepšují koordinaci končetin, sebeobsluhu, mobilitu, provádí se nácvik náhradních pohybu pro zachování soběstačnosti.

Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění
(v indikačním seznamu pod označením VI/7)

Vodní procedury, plynové injekce, elektro, magnetoléčba, ruční masáže  zlepšují prokrvení  tkáně, tlumí bolest,  společně s termoterapií,   individuální cvičení  s fyzioterapeutem, stimulace propriocepce  přispívají ke zlepšení stability a rovnováhy  pacienta a udržují svaly ve funkčním stavu.

Nervosvalová onemocnění
(v indikačním seznamu pod označením VI/8)

Individuální cvičení sensomotorická zlepšují koordinaci končetin, udržení stability pacienta. Vodní procedury , plynové injekce, elektroléčba  a magnetoterapie zlepšují prokrvení a tím i výživu postižených svalů a nervů. Ruční a lymfatické masáže mají pozitivní vliv proti otokům a posilují imunitní systém.

Syringomyelie s paretickými projevy
(v indikačním seznamu pod označením VI/9)

Vodní procedury, plynové injekce, elektro-, magnetoléčba, ruční masáže  zlepšují prokrvení  tkáně, tlumí bolest,  společně s termoterapií,   individuální cvičení  s fyzioterapeutem, stimulace propriocepce  přispívají ke zlepšení stability a rovnováhy  pacienta a udržují svaly ve funkčním stavu.

Dětská mozková obrna
(v indikačním seznamu pod označením VII/10)

Individuální LTV příznivě ovlivňujena celkovou motoriku cvičení sensomotorická /například na míčích/ zlepšují koordinaci končetin, udržení stability pacienta,zlepšují jeho sebeobsluhu, mobilitu, provádí se nácvik náhradních pohybu pro zachování soběstačnosti. Vodní procedury, termoterapie  zlepšují  prokrvení, výživu postižených nervů a svalů.

Parkinsonova nemoc
(v indikačním seznamu pod označením VII/11)

Pohybová léčba klade důraz na celkovou motoriku. Individuální cvičení sensomotorická zlepšují koordinaci končetin, udržení stability pacienta, příznivě ovlivňují zejména hypokinezu a rigiditu. Vodní procedury, plynové injekce, elektro, magnetoterapie, ruční masáže  zlepšují prokrvení  tkáně, ve výsledku tlumí  zvýšenou únavnost pacienta.

 


Léčebný pobyt Klasik Preventivně relaxační pobyt
Pobyty hrazené zdravotní pojišťovnou  l  Komplexní lázeňská péče  l  Příspěvková lázeňská péče

 Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.