Lékařský seminář - Jak robot učí děti chodit.

V naší dětské léčebně Nové lázně jsme v roce 2015 instalovali rehabilitačního robota Lokomat jako první v ČR. Nyní tak máme nejdéle trvající zkušenost v zemi, a proto jsme připravili odborný seminář pro lékaře, aby mohli naše zkušenosti z inovativních technologií využít ku prospěchu svých pacientů.

Švýcarskou technologii Lokomat jsme zavedli do praxe dětské rehabilitace jako první v ČR. Nyní již naše komplexní zkušenost přesně ukazuje, jak prostřednictvím Lokomatu pomáhat dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou a jinými neurologickými a ortopedickými nemocemi, a můžeme ji tak v plné míře zprostředkovat.

Připravili jsme proto odborný seminář pro lékaře specialisty

PRÁCE S LOKOMATEM U DĚTÍ S PORUCHAMI HYBNOSTI,
který proběhne ve čtvrtek 20.4. 2017 od 14:00 do 16:00

v dětské léčebně Nové lázně, Teplice.

Na semináři bude představen celý princip této přístrojové rehabilitace, která je považována za nejpokročilejší systém na světě. Přímo naši kolegové doloží ze své praxe, jak Lokomat pomáhá k vytvoření funkčního pohybového vzorce a že tuto terapii s úspěchem aplikujeme. Podporujeme nácvik vertikalizace a správný stereotyp chůze, což znásobuje výsledky celé léčby.

 


 

LOKOMAT
- umožňuje i pasivnímu dítěti nácvik chůze
- využívá vysoké neuroplasticity mozku v dětském věku
- pomáhá k vytvoření funkčních pohybových vzorců
- opakovaný trénink zlepšuje stav pohybového aparátu a znásobuje výsledky tradiční léčby


Robotem asistovaná chůze

Robotická terapie využívá neuroplasticity centrálního nervového systému. Robotické ortézy umožňují dítěti nácvik chůze a pomáhají k vytvoření funkčních pohybových vzorců. Biofeedback, což je zpětná vazba, okamžitě informuje terapeuta o aktivitě dítěte při prováděné lokomoci. Tyto aktivity se zaznamenají v reportu (vedení pohybu, svalová síla, rozsah pohybu, ušlá vzdálenost, rychlost..) a umožní lépe vyhodnocovat terapii. Cílený a opakovaný trénink přispívá k výraznému zlepšení pohybového stereotypu, ale i psychiky a tím i kvality života.

Motivace hrou

Dítě sleduje pohyb panáčka na obrazovce před sebou. Prostřednictvím této vizuální a akustické zpětné vazby je zábavnou formou motivováno k plnění úkolů, otoček, obcházení předmětů a různých dovedností potřebných v každodenním životě.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikace

Velký potenciál má robotická rehabilitace pro děti s neurologickými onemocněními, např. DMO, stavy po traumatickém či jiném poškození mozku nebo míchy. Podmínkou je výška od 90 cm do 140 cm a určitá mentální schopnost – možnost spolupráce s terapeutem a interaktivitou.Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.