Lékařský seminář - Jak robot učí děti chodit.

V naší dětské léčebně Nové lázně jsme v roce 2015 instalovali rehabilitačního robota Lokomat jako první v ČR. Nyní tak máme nejdéle trvající zkušenost v zemi, a proto jsme uspořádali odborný seminář pro lékaře, aby mohli naše zkušenosti z inovativních technologií využít ku prospěchu svých pacientů.

Švýcarskou technologii Lokomat jsme zavedli do praxe dětské rehabilitace jako první v ČR. Nyní již naše komplexní zkušenost přesně ukazuje, jak prostřednictvím Lokomatu pomáhat dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou a jinými neurologickými a ortopedickými nemocemi, a můžeme ji tak v plné míře zprostředkovat.

Centrum robotické rehabilitace v dětské léčebně Nové lázně uspořádalo dne 20. dubna 2017 odborný seminář pro pediatry a dětské neurology. Pod vedením ergoterapeutky Bc. Martiny Cífkové a vedoucí fyzioterapie dětské léčebny Bc. Veroniky Sýkorové proběhla zdařilá prezentace naší práce s dětskou klientelou. Seminář byl rozdělen do dvou bloků. V první části Martina pohovořila o vývoji robotiky, popsala výhody a specifikovala vhodnost využití Lokomatu pro konkrétní diagnózy.

Zájem odborníků byl zaměřen hlavně na druhou část, která byla praktickou ukázkou nácviku chůze. Všichni bedlivě sledovali přesné upnutí malého Dominika do ortéz a jeho první kroky s asistencí robota. Na obrazovce běžela jedna motivační úloha za druhou a náš malý klient - figurant poctivě plnil zadání. Po půl hodině nasbíral spoustu „dukátů“, které znamenaly, že se snažil korigovat stereotyp chůze správným směrem. Po provedené terapii se jeho chůze viditelně zlepšila. Účastníci akce se živě zapojili do diskuse a my jsme se rozhodli na podzim seminář zopakovat. Bude to šance pro ty, kteří se nemohli z časových důvodů zúčastnit, a zároveň bude možné prezentovat výsledky naší studie.

V květnu a červnu budeme vyhodnocovat přínos Lokomatu pro úpravu stereotypu chůze u skupiny dětí, které se zúčastní měření v laboratoři pohybu a série terapií na tomto zařízení.

Jde o děti ve věku 6 až 10 let s diparetickou formou dětské mozkové obrny, schopné chůze bez kompenzačních pomůcek. Vstupní a výstupní vyšetření proběhne v laboratoři pro studium pohybu na Fakultě zdravotnických studií UJEP. 10 terapií v přístroji Lokomat (2 – 3x v týdnu) poskytnou lázně zdarma. Podmínkou pro zapojení do projektu je souhlas rodičů s dokumentováním celého procesu formou fotografií, videonahrávek, reportáží apod. Výstupy budou veřejně prezentovány v dostupných médiích.

 


 

LOKOMAT
- umožňuje i pasivnímu dítěti nácvik chůze
- využívá vysoké neuroplasticity mozku v dětském věku
- pomáhá k vytvoření funkčních pohybových vzorců
- opakovaný trénink zlepšuje stav pohybového aparátu a znásobuje výsledky tradiční léčby


Robotem asistovaná chůze

Robotická terapie využívá neuroplasticity centrálního nervového systému. Robotické ortézy umožňují dítěti nácvik chůze a pomáhají k vytvoření funkčních pohybových vzorců. Biofeedback, což je zpětná vazba, okamžitě informuje terapeuta o aktivitě dítěte při prováděné lokomoci. Tyto aktivity se zaznamenají v reportu (vedení pohybu, svalová síla, rozsah pohybu, ušlá vzdálenost, rychlost..) a umožní lépe vyhodnocovat terapii. Cílený a opakovaný trénink přispívá k výraznému zlepšení pohybového stereotypu, ale i psychiky a tím i kvality života.

Motivace hrou

Dítě sleduje pohyb panáčka na obrazovce před sebou. Prostřednictvím této vizuální a akustické zpětné vazby je zábavnou formou motivováno k plnění úkolů, otoček, obcházení předmětů a různých dovedností potřebných v každodenním životě.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikace

Velký potenciál má robotická rehabilitace pro děti s neurologickými onemocněními, např. DMO, stavy po traumatickém či jiném poškození mozku nebo míchy. Podmínkou je výška od 90 cm do 140 cm a určitá mentální schopnost – možnost spolupráce s terapeutem a interaktivitou.Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.