Oslavy vítězství

Plesy, vojenské přehlídky, děkovné mše a přítomnost tři mocných monarchů. Teplice zachvátily radostné dny. Napoleonovo vojsko bylo poraženo a Teplice tak zůstaly nedotčeny. Francouzská armáda totiž v létě roku 1813 táhla dobýt Prahu, aby ji dle rozkazu složila svému císaři k nohám. V cestě jí však stály Teplice. Na obranu lázeňského města se postavila spojenecká armáda protinapoleonské koalice, jejíž členové – rakouský císař František I., ruský car Alexander I. a pruský král Fridrich Vilém III. – společně řídili svá vojska z teplického zámku. Po dvou dnech bojů 29.8. a 30.8.1813 se spojencům podařilo Francouze porazit a lázeňské Teplice tak zachránit. 

Válečné napětí, obava z drancování Francouzi a celková nejistota představovaly pro Teplice velmi zlou dobu.  Když se ale štěstí obrátilo a spojenci zabránili Napoleonovým vojákům projít lázeňským městem, propuklo všeobecné veselí, sloužila se děkovná mše, konaly se vojenské přehlídky a zůstali i tři hrdinští panovníci, aby koordinovali další postupy a 9. září 1813 podepsali tzv. Teplický alianční traktát. Shromáždila se zde také celá spojenecká armáda pod velením knížete Schwarzenberga. Přítomnost vítězů a jejich generálních štábů ještě více podpořila strmě stoupající věhlas teplických lázní. Zde se léčili nejen ranění z bitvy, ale po nečekaně dobrých výsledcích léčby se sem i později sjížděli na rekonvalescenci příslušníci všech tří vítězných armád.

Na bitvu zůstala i v Teplicích připomínka v podobě desky padlých na kapli sv. Kříže, stojící v dnešním parku u Lipové ulice. Na teplické Doubravské hoře je umístěn také pomník, který označuje místo, ze kterého bitvu pozorovali ruský car a pruský král.

V roce 1913 se slavilo 100. výročí bitvy. Rakouská vláda nechala vybudovat jubilejní památník, aby navěky připomínal hrdinství spojenecké armády i jejích obětí. Památník byl slavnostně odhalen 29.8. 1913 mimo jiné za přítomnosti budoucího rakouského císaře Karla I.

U příležitosti 200. výročí bitvy o lázeňské Teplice pořádají teplické lázně Oslavy vítězství a Lázně válečníků - v neděli 1.9.2013.Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.