Rok 1813: Napoleon táhne na Teplice

Před 200 lety se Teplice v souvislosti s napoleonskými válkami dostaly do popředí všeobecného zájmu a staly se dějištěm jedné z významných kapitol evropské historie. Po porážce spojeneckých vojsk Rakouska, Pruska a Ruska Napoleonem v bitvě u Drážďan se francouzskému císaři naskytla možnost průniku do Čech. Vyslal tedy velitele I. francouzského sboru generála D. R. Vandamma s více jak 30 000 muži s cílem pronásledovat spojeneckou armádu a přerušit hlavní komunikaci mezi Drážďanami a Prahou. Jak? Musí obsadit Teplice!

Bitva o lázeňské Teplice se odehrála ve dnech 29. srpna až 30. srpna 1813 u obcí Chlumec a Přestanov. Spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska v ní porazily vojsko francouzského císaře Napoleona a tím mu zabránily obsadit Teplice. Vítězná bitva o lázeňské město tak byla prvním úspěchem, který předznamenal konec napoleonských válek.

29. srpna 1813
První střety nastaly kolem desáté hodiny. Francouzi po prudkých srážkách postupně obsadili Chlumec a zejména strategický vrh Horka, kam si umístili i svůj hlavní stan. V chlumecké kronice s e praví, že: „ženy s dětmi i muži ženoucí dobytek prchali do hor, aby se skryli před drancováním francouzskými vojáky.“ Druhý útok byl zahájen kolem jedné hodiny po poledni. V prudkých bojích padlo na obou stranách mnoho mužů. Sám ruský generál Osterman-Tolstoj utrpěl velmi vážné zranění, když mu koule z děla utrhla celou paži. K večeru dorazil zbytek francouzského sboru a tak se francouzský velitel VanDamme netajil před svými důstojníky optimismem. Za pár dní prý už budou v klidu obědvat v Praze.
30. srpna 1813
VanDamme však netušil, že během noci začne vycházet z Krušných hor tzv. Česká armáda (název pro vojska spojenců, která se zformovala na českém území). Druhého dne se boje už od časného rána vyvíjely ve francouzský neprospěch. Dovršením bylo vyslání jednotek z Pruska, které vpadly Francouzům do zad. Obklíčené francouzské vojsko propadlo panice a po neorganizovaném úprku v podstatě přestalo existovat.

Spojenecká vojska po dvou dnech bojů francouzskou armádu porazila. Během bitvy byly zcela zničeny obce Chlumec, Stradov, Žandov, Přestanov, Roudné a Dolní Varvažov. Padlo více než 20 000 vojáků, z toho 11 000 na straně Napoleona. Spojenci ztratili 9 300 mužů, převážně Rusů.

U příležitosti 200. výročí bitvy o lázeňské Teplice pořádají teplické lázně Oslavy vítězství a Lázně válečníků - v neděli 1.9.2013.Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.