Spojenec: pruský král Fridrich Vilém III.

V březnu 1813 Prusko vyhlásilo Francii válku a stalo se součástí protinapoleonské koalice. Po porážce spojeneckých vojsk u Drážďan musela koaliční armáda zahájit ústup přes Krušné hory do Čech. Na Napoleonův rozkaz za nimi vyrazil francouzský generál VanDamme s cílem je dostihnout a zničit. Za kopci však na teplickém panství už spojenci osnovali plán odporu. Pruský král Fridrich Vilém III. mezi nimi a byly to právě pruské jednotky, které v druhý den bitvy překvapily Francouze vpádem do zad a uzavřely tím jejich obklíčení. Mezi francouzskými vojáky propukl zmatek a jejich obrana se rychle rozpadla.

Pruští vojáci, kteří se nečekaně zjevili Francouzům v zádech, prošli do Čech Nakléřovským průsmykem. Zde dnes stojí pomník pruského generála Kleista z roku 1913.

PRUSKÝ KRÁL FRIDRICH VILÉM III. se ubytoval v dnes již neexistujícím nárožním domě Morava na Zámeckém náměstí v Teplicích.
Průběh bitvy sledoval po boku svého spojence ruského cara Alexandra I. z Doubravské hory čnící nad Teplicemi.

Fridrich Vilém III. si Teplice neobyčejně oblíbil a stal se tak dlouholetým a tradičním návštěvníkem i příznivcem teplických lázní. V letech 1812 až 1839 jezdil téměř každý rok. Rád se procházel po městě i po zdejších parcích, zejména si oblíbil Špitálský vrch, což je dnešní Letná. Právě tam, po jeho smrti v den nedožitých narozenin, mu byl 3. března roku 1841, odhalen pozoruhodný pomník. Po králově smrti pokračovali v tradici svého otce i jeho synové, kteří do Teplic přijížděli a podíleli se z vytvořené nadace na některých investicích v lázeňském městě.

U příležitosti 200. výročí bitvy o lázeňské Teplice pořádají teplické lázně Oslavy vítězství a Lázně válečníků - v neděli 1.9.2013.Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.