Spojenec: rakouský císař František I.

FRANTIŠEK I. (1768 – 1835)
rakouský císař, král český a uherský

Už v roce 1805 Rakousko pocítilo sílu francouzské armády v bitvě u Slavkova. A nyní je Napoleon na vrcholu moci. Monarchie napříč Evropou mu raději nabízejí spojenectví, než aby riskovaly osud porobené země. I rakouský císař František I. se zprvu snaží situaci řešit politickými dohodami, ale když jednání s císařským zetěm ztroskotala (jeho dcera byla totiž Napoleonovou manželkou), nezbylo Rakousku nic jiného, než přejít ke spojencům. Rakousko tak vstoupilo mezi státy koalice jako poslední. Zároveň však bylo jako první připraveno v případě neúspěchu v bitvě o Teplice spojence opustit. Pro tento případ byl určen i posel s depeší k Napoleonovi o tom, že Rakousko z koalice vystupuje.

Teplický zámek představoval ve dnech bitvy 29.8. a 30.8.1813 hlavní válečný stan. Přímo v zámku se ubytoval i rakouský císař František I. U sledování průběhu bitvy se však nepřipojil ke svým spojencům, kteří pozorovali dění z nedaleké Doubravské hory. František I. se zastavil až v Lounech, kam mu zprávy o probíhající bitvě donášel posel.

Většina Františkových příbuzných byla Napoleonem vyhnána ze svých království a vévodství a hledala útočiště u svého příbuzného v Rakousku, mezi nimi i rodina jeho nevěsty a budoucí císařovny – Marie Ludoviky z Modeny. Marie Ludovika byla velmi vzdělaná žena a neochvějná nepřítelkyně Napoleona. Postavila se proti plánu provdat dceru Marii Luisu za francouzského císaře. I když svého manžela dokázala velmi ovlivnit, přesto byla sňatková jednání mezi Napoleonem a Metternichem úspěšně dovedena do konce a v roce 1810 se Marie Luisa Habsbursko-Lotrinská stala ve svých 19 letech francouzskou císařovnou. V její nové domovině ji ale přijali velmi chladně a Marie Luisa se nikdy nezbavila obav z toho, že by ji Francouzi mohli popravit jako její tetu Marii Antoinettu.

U příležitosti 200. výročí bitvy o lázeňské Teplice pořádají teplické lázně Oslavy vítězství a Lázně válečníků - v neděli 1.9.2013.Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.