Spojenec: ruský car Alexander I.

ALEXANDER I. PAVLOVIČ
(1777 – 1825)
ruský car, finský velkokníže

Napoleonova dobyvačnost vedla francouzské vojsko až k Moskvě. Ruský car Alexander I. však nebyl ochoten město jen tak vydat a i přes početně slabší armádu hájil obranná postavení. Navzdory těžkým ztrátám v bitvě u Borodina Rusové zvrátili vývoj a přinutili Francouze k ústupu, který se postupně změnil na útěk. To bylo v roce 1812, kdy Napoleon zaznamenal těžký neúspěch v expanzi na východ. Skutečnost, že se Rusům podařilo odrazit útok Francouzů, kteří již několik let sužovali Evropu, dala vzniknout mnohonárodnostnímu spojenectví. V této protinapoleonské koalici měl ruský car Alexander I. pevné místo. V bitvě o Teplice se právě díky houževnatému odporu ruských jednotek nepodařilo Francouzům i přes dvojnásobný počet vojáků bitvu rozhodnout hned první den a Rusové tak podrželi pozice, než dorazila celá spojenecká armáda.

RUSKÝ CAR ALEXANDER I. se v roce 1813 ubytoval na teplickém Zámeckém náměstí v domě U Zlatého kříže. V tomto domě se sešli spojenci ještě několik dní po bitvě spolu se zástupci Anglie a formulovali zde dohody o koordinaci dalších vojenských akcí i smlouvy o spojenectví. Právě v Teplicích tak položili základ budoucí Čtyřdohodě, rozhodující dlouhá léta o mocenském systému v Evropě. Ještě sto let poté stával v teplickém zámku stůl, na němž byla tato smlouva podepsána.

Po vítězství byl mezi zajatci přiveden k caru Alexandrovi i sám francouzský generál Vandamme. Následně se odehrála proslulá strašná scéna, kdy car zhurta Vandammovi do tváře vmetl nadávky jako lupič a násilník a Vandamme silným hlasem zcela klidně odpověděl „Ano, jsem násilník a loupežník, ale nikdy v životě jsem si nepotřísnil ruce krví vlastního otce!!!“ (narážka na to, že Alexandr nastoupil na trůn po zavraždění svého otce, které asi přímo neorganizoval, ale patrně o jeho přípravách věděl). Bledý třesoucí se car nechal zajatce odvést a transportovat až na sibiřské hranice.
Ruská vojska, která tehdy přitáhla do Čech, páchala nepravosti i na zdejším teplickém panství. Plenila, ačkoliv patřila ke zdejším spojencům. Ruský car Alexandr I. byl pak trapně dotčen, když slyšel o způsobených škodách. Proto se okamžitě zavázal, že všechno uhradí. Tehdejšímu teplickému knížeti Clary-Aldringenovi prišla jeho nabídka náramně vhod, neboť pomocí velkorysého odškodného mohl později vybudovat nové poplužní dvory, obnovit poškozené lázeňské domy a udělat mnoho pro další rozvoj Teplicka.

U příležitosti 200. výročí bitvy o lázeňské Teplice pořádají teplické lázně Oslavy vítězství a Lázně válečníků - v neděli 1.9.2013.Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.