Společně proti Napoleonovi

Tři mocnosti se v roce 1813 sešly v Teplicích a dohodly se na společném postupu proti Napoleonovi. Teplický zámek se stal hlavním válečným stanem, odkud ruský car Alexander I., rakouský císař František I. a pruský král Fridrich Vilém III. řídili válečné kroky spřátelených armád. Po dvou dnech bojů 29.8. a 30.8.1813
se protinapoleonské koalici podařilo Francouze porazit a předznamenat tak definitivní pád
dobyvačného Napoleona.

RUSKÝ CAR ALEXANDER I. (tohoto hrdinu budete moci potkat na oslavách 1.9. - odkaz pod článkem)
se usídlil na Zámeckém náměstí v Teplicích v domě U Zlatého kříže.
Ruská armáda vystřídala v průběhu bitvy dva velitele. Generál Osterman-Tolstoj byl totiž první den zasažen dělovou koulí a přišel tak o celou paži. Proto se dalšího velení ujal generál Barclay de Tolly. V bitvě padlo 7000 ruských vojáků.

RAKOUSKÝ CÍSAŘ FRANTIŠEK I.
se ubytoval přímo v teplickém zámku.
Především rakouské pěší pluky byly složené z vojáků českého původu. Rakouskému vojsku velel Hieronymus Colloredo-Mansfeld, který během bitvy ztratil na 800 mužů.

PRUSKÝ KRÁL FRIDRICH VILÉM III. (tohoto hrdinu budete moci potkat na oslavách 1.9. - odkaz pod článkem)
bydlel v dnes již neexistujícím nárožním domě Morava na Zámeckém náměstí.
Pod velením pruského generála Friedricha Kleista se v zádech Francouzů zjevily místo očekávané posily jednotky Prusů. Těch padlo v bitvě o Teplice více než 1500.

Bitva nebyla klasickou plánovanou vojenskou akcí. Na rozkaz císaře Napoleona pronásledoval francouzský generál VanDamme spojeneckou armádu od Drážďan s jasným pokynem nepřítele „dorazit“, proniknout do Čech a dobýt Prahu. Tehdy ale cesta vedla přes Teplice. Tady už ale byli na teplickém zámku spojenci a organizovali postavení se Francouzům na odpor.
 
Na straně spojenců bojovalo v první den bitvy 15000 mužů proti VanDammovým 30000. Druhý den se situace obrátila a spojenci měli již 60000 vojáků. Ztráty Francouzů činily 11000 mrtvých a 10000 zajatých včetně samotného VanDamma.
 
Během tažení vojáci tábořili ve stanech, v chatrčích, které si narychlo stavěli, nebo pod širým nebem. Jejich jedinou přikrývkou byl velký šedý kabát. Na zádech nosili torny s náhradním oblečením, drobný osobní majetek  a také chlebník se zásobou potravin. Nezbytností byla i jedna náhradní bota. Lhostejno, zda levá, či pravá. V tu dobu se boty nerozlišovaly a jak si ji voják rozšlápl, tak ji nosil.

U příležitosti 200. výročí bitvy o lázeňské Teplice pořádají teplické lázně Oslavy vítězství a Lázně válečníků - v neděli 1.9.2013.Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.