Zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro další růst a rozvoj společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.

 

 

Název programu podpory:

1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Název globálního grantu:

Adaptabilita a konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

35

Vyhlašovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Žadatel:

Lázně Teplice v Čechách a. s.

Název projektu:

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro další růst a rozvoj společnosti Lázně Teplice v Čechách, a. s.

Registrační číslo:

CZ.1.04./1.1.02/35.01701

Podpora zvyšování kvalifikace

Lázně Teplice v Čechách a.s. dokončily projekt „Zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro další růst a rozvoj společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.“, CZ.1.04/1.1.02/35.01701

Počínaje prosincem roku 2010 jsme nastartovali vzdělávací projekt pod názvem „Zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro další růst a rozvoj společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.“ financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Díky tomuto projektovému záměru bylo podpořeno 253 zaměstnanců naší společnosti na různých pracovních pozicích a mělo příležitost vzdělávat se v oblasti jazykového vzdělávání, dovedností v informačních technologiích, soft skills a odborných školení pro zdravotníky. Projekt byl nastaven na 24 měsíců a primárně cílil na rozvoj kvalifikace zaměstnanců.

Jsme rádi, že jsme tento projekt úspěšně dokončili a naši zaměstnanci měli možnost rozšířit své znalosti, které jistě podpoří kvalitu našich služeb.

Další informace na www.esfcr.cz

Lázně Teplice v Čechách uspěly s žádostí o grant

Počínaje prosincem roku 2010 jsme nastartovali nový vzdělávací projekt pod názvem „Zvyšování kvalifikace zaměstnanců
pro další růst a rozvoj společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.“ fi nancovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Díky schválení projektového záměru získá celkem 150 zaměstnanců na různých pracovních pozicích příležitost vzdělávat se a účastnit se celkem 71 kurzů a školení. Projekt je nastaven na 24 měsíců a primárně cílí na rozvoj kvalifi kace pracovníků na různých pozicích. Investice do lidských zdrojů bude mít pozitivní dopad na konkurenceschopnost společnosti a podpoří vysokou kvalitu služeb.
Více informací se dozvíte na stránkách www.esfcr.cz.



Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.