Leczenie dzieci w wieku od 3 miesięcy do 18 lat

U dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, w szczególności z dziecięcym porażeniem mózgowym, zabiegi uzdrowiskowe stanowią formę intensywnej rehabilitacji terapeutycznej, która jest jednym z decydujących elementów procesu leczenia.

Pacjentom dziecięcym oferujemy optymalny dobór procedur leczniczych. Stosujemy szereg metod i koncepcji, takich jak: 

  • metoda Vojty lokomocja odruchowa, w której pozycję ciała prowokuje się odruchowo, a więc bez świadomego udziału dziecka w ruchu,
  • koncepcja Bobath, która obejmuje zespół technik terapeutycznych (facylitacji, inhibicji, stymulacji),
  • synergetyczna refleksoterapia, która łączy w sobie techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego, akupresurę, masaże stref refleksyjnych, mobilizację i korekcję patologicznych ustawień,
  • techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego przy użyciu piłeczek oraz elementy terapii czaszkowo-krzyżowej,
  • rehabilitacja zaburzeń ustno-twarzowych, w której dąży się przy pomocy celowej dotykowej stymulacji wibracyjnej i refleksoterapii synergicznej do redukcji spastyczności,
  • indywidualna ergoterapia - rozwój małej i dużej motoryki, grafomotoryki, funkcji sensorycznych i poznawczych oraz ruchów selektywnych według stopnia rozwoju ontogenetycznego dziecka i jego możliwości. Chodzi przede wszystkim o odbierania wrażeń z receptorów zewnętrznych, proprioreceptorów oraz rozwijanie stereognozji (rozpoznawania wielkości i kształtu bez użycia wzroku),
  • koncepcja stymulacji od podstaw, wraz z muzykoterapią, które wspierają u klienta poczucie własnej tożsamości, nawiązanie komunikacji z otoczeniem, lepszą orientację w przestrzeni i czasie; poprzez użycie muzyki i jej elementów (dźwięku, rytmu, melodii, harmonii) staramy się osiągnąć normalny stan napięcia mięśni, rozwijać komunikację i odbiór siebie samego.

Ściśle współpracujemy ze specjalistami z dziedziny protetyki i świadczymy konsultacje przy osłabionej lub utraconej funkcji ortez kończyń, szyn, ortez kręgosłupa, butów i wkładek ortopedycznych. Wspólnie z firmami Otto Bock i Bohemia Patron wykonujemy sprzęt kompensujący niepełnosprawność, wózki i chodziki.

Jednym z czynników decydujących o powodzeniu terapii jest odpowiednio wczesne rozpoczęcie rehabilitacji, kiedy można jeszcze wpłynąć na ogólne wzorce ruchowe dziecka i przeciwdziałać patologii motorycznej. Zakład uzdrowiskowy Nové lázně począwszy od tego sezonu zaczyna przyjmować dzieci już od 3. miesiąca życia. Częścią terapii noworodków i niemowląt jest instruktaż matki, która następnie kontynuuje terapię w środowisku domowym.

 
Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.