Metody i działanie terapii w Cieplicach

ordynator uzdrowiska w Cieplicach, lek. med. Jan Štěrba, specjalista ds. chorób układu ruchu, z ponad czterdziestoletnią praktyką:

Z wiekem w organizmie człowieka ubywa wody, a tym samym dochodzi również do zaniku  międzykomórkowej masy chrzęstnej. Więzadła tracą elastyczność, pogarsza się ruchomość stawów i coraz częściej bolą więzadła mięśni  Sprawia to, że dana osoba w mniejszym lub większym stopniu zostaje unieruchomiona. To z kolei prowadzi do ograniczenia zasięgu ruchowego stawów, czemu towarzyszy ból. Jednocześnie zaczynają działać również enzymy lityczne, prowadzące do degeneracji tkanki chrzęstnej. U mężczyzn i u kobiet występują zmiany hormonalne, prowadzące do ubytku wapnia i fosforu w organizmie. W efekcie dochodzi do osłabienia kości, co prowadzi do osteopenii, a w gorszych przypadkach - do osteoporozy. Wody lecznicze zawierają takie substancje, jak fluor, fosfor, jod, siarka i inne, które doskonale uzupełniają niedobory i zapobiegają wspomnianym chorobom.
Kiedy widzimy, ilu ludzi zupełnie niepotrzebnie traci sprawność, z przerażeniem stwierdzamy, że niewiele uwagi poświęca się na właściwe dbanie o układ ruchu. Terapia w uzdrowisku polega na kompleksowym podejściu do problemów i jest nie tylko mniej kosztowna, ale również - jest znacznie przyjemniejsza niż przewlekła terapia lekowa. Wielu zastanawia się nadal, czy do sanatoriów powinni jeździć również ludzie zdrowi. Jednak ja, w moim wieku sam wiem, że pobyt w uzdrowisku pomoże mi uniknąć wielu chorób i zachować zdrowie nawet w późnym wieku”.

 

Korzyści płynące z leczenia sanatoryjnego przy konkretnych chorobach 

CHOROBY UKŁADU RUCHU


Reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, inne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby tkanki łącznej

Dzięki wykorzystaniu elektro- i magnetoterapii, lasera, krioterapii stan zapalny ustępuje i ból w chorych tkankach zostaje złagodzony. Procedury wodolecznicze, ciepłolecznictwo pomagają obniżyć hipertonię mięśni i rozciągnąć przykurczone mięśnie, a tym samym -poprawić zakres ruchowy stawów i postawę ciała. Ręczne i limfatyczne masaże pozytywnie wpływają na system odpornościowy i trofikę (odżywienie) tkanek miękkich.

Osteoporoza z powikłaniami

Grupowe i indywidualne ćwiczenia korekcyjne z fizjoterapeutą oraz ćwiczenia w basenie prowadzą do odpowiedniego obciążenia kości, przez co stymulują działanie osteoblastów (komórek kościotwórczych)  i łagodzą resorpcję tkanki kostnej. Lepszy stan mięśni wspomaga procesy anaboliczne w organizmie. Magnetoterapia pozytywnie wpływa na gojenie się złamań. Procedury wodolecznicze poprawiają stan ukrwienia i metabolizm całego organizmu.

Zespoły bólowe ścięgien, pochewek ścięgien, kaletek, więzadeł mięśni

Zabiegi wodne, elektroterapia, magnetoterapia, laser ograniczają procesy zapalne, poprawiają ukrwienie i stan odżywienia komórek, przyspieszają wydalanie substancji toksycznych z organizmu, prowadzą do szybszej regeneracji chorej tkanki.  Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą uczą właściwych wzorców ruchowych.

Koksartroza, gonartoza, artrozy innych obszarów
Zabiegi wodne, zastrzyki z gazu, elektro- i magnetoterapia, masaże ręczne, poprawiają stan ukrwienia tkanek, łagodzą ból, wraz z termoterapią i grupowymi oraz indywidualnymi ćwiczeniami pozwala rozciągnąć skrócone mięśnie, wzmacniają osłabione mięśnie, poprawiając centryczność stawów, a tym samym - zakres ruchowy w artretycznych stawach.

Przewlekły zespół bólowy kręgosłupa

Wodolecznictwo, termoterapia, elektro- i magnetoterapia, masaże ręczne, zastrzyki z gazu przyczyniają się do złagodzenia zwiększonego patologicznie napięcia mięśniowego nadwerężonych grup mięśni, przynosząc ulgę w bólu. Wraz z metodami indywidualnymi i ćwiczeniami korekcyjnymi  poprawiają dysbalans (nierównowagę) mięśniową i prowadzą do lepszej statodynamiki kręgosłupa.

Operacje wszczepienia endoprotezy stawu, stany pourazowe układu ruchu oraz stany pooperacyjne kręgosłupa

Kompleksowe zabiegi uzdrowiskowe poprawiają gojenie się zoperowanej tkanki, łagodzą obrzęki pooperacyjne, poprawiają stan mięśni, zakres ruchomości w zoperowanych stawach, statodynamikę kręgosłupa;  ćwiczenie prawidłowych wzorców ruchowych w celu zapobiegania nawrotom przewlekłych procesów zwyrodnieniowych (np. w wyższym segmencie kręgosłupa lub w stawie przeciwstronnym).

CHOROBY NERWOWE


Porażenie nerwu twarzowego, zespół post-polio, porażenie wiotkie
Elektrostymulacja odpowiedniego nerwu, który uległ porażeniu, zgodnie z krzywą IT, indywidualne metody z fizjoterapeutą, ćwiczenia korekcyjne, utrzymują mięśnie w stanie funkcjonalnym, zapobiegają wtórnemu skracaniu się zaatakowanych mięśni, przez co poprawiają zakres funkcjonalny ruchu i pomagają zapobiegać deformacjom i dewiacjom w stawach. Ponadto poprawiają koordynację kończyn, samoobsługę, mobilność, ćwiczenia ruchów zastępczych w celu zachowania samowystarczalności. Procedury wodne i termoterapia poprawiają ukrwienie, trofikę (odżywienie) chorych nerwów i mięśni. Techniki wspomagające pozwalają na szybszą regenerację. Kompleksowe podejście pomaga poprawić ogólną kondycję fizyczną i psychiczną.

Polineuropatia z przejawami niedowładu
Elektrostymulacja odpowiedniego nerwu, który uległ porażeniu, zgodnie z krzywą pobudliwości, indywidualne metody ćwiczeń z fizjoterapeutą, ćwiczenia korekcyjne, utrzymują mięśnie w stanie funkcjonalnym, zapobiegając skracaniu się chorych mięśni. Zabiegi wodne poprawiają ukrwienie, a tym samym - trofikę chorych mięśni i nerwów. Ręczne i limfatyczne masaże pozytywnie wpływają na system odpornościowy. 

Zespoły korzeniowe
Wodolecznictwo, termoterapia, elektro- i magnetoterapia, masaże ręczne, zastrzyki z gazu przyczyniają się do złagodzenia zwiększonego patologicznie napięcia mięśniowego nadwerężonych grup mięśni, przynosząc ulgę w bólu. Wraz z metodami indywidualnymi, ćwiczenia korekcyjne poprawiają dysbalans (nierównowagę) mięśniową i poprawiają dynamikę kręgosłupa.

Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
Elektrostymulacja odpowiedniego nerwu, który uległ porażeniu, indywidualne metody pracy z fizjoterapeutą, ćwiczenia korekcyjne, utrzymują mięśnie w stanie funkcjonalnym, zapobiegając wtórnemu skracaniu się zaatakowanych mięśni, przez co poprawiają zakres funkcjonalny ruchu i pomagają zapobiegać deformacjom i dewiacjom w stawach. Ponadto poprawiają koordynację kończyn, samoobsługę, mobilność, a ćwiczenia ruchów zastępczych pomagają zachować samowystarczalności. Holistyczne podejście pomaga poprawić ogólną kondycję fizyczną i psychiczną.

Niedowłady połowiczne i niedowłady kończyn dolnych pochodzenia naczyniowego
Indywidualne ćwiczenia z fizjoterapeutą, ćwiczenia korekcyjne, utrzymują mięśnie w stanie funkcjonalnym. Poprawiają tym samym zakres funkcjonalny ruchu i pomagają zapobiegać deformacjom i dewiacjom w stawach. Ponadto poprawiają koordynację kończyn, samoobsługę, mobilność; ćwiczenia ruchów zastępczych w celu zachowania samowystarczalności. Zabiegi wodne poprawiają ukrwienie, a tym samym - trofikę chorych mięśni i nerwów. Ręczne i limfatyczne masaże pozytywnie wpływają na system odpornościowy. 

Stany pourazowe i pooperacyjne mózgu, rdzenia kręgowego i obwodowego układu nerwowego z zaburzeniami ruchomości
Zabiegi wodne poprawiają ukrwienie, a tym samym stan odżywienia chorych mięśni i nerwów. Ręczne i limfatyczne masaże pozytywnie wpływają na obrzęki i wzmacniają system odpornościowy;  indywidualne metody pracy z fizjoterapeutą, ćwiczenia korekcyjne utrzymują mięśnie w stanie funkcjonalnym, zapobiegając wtórnemu skracaniu się chorych mięśni, przez co poprawiają zakres funkcjonalny ruchu i pomagają zapobiegać deformacjom stawów. Ponadto poprawiają koordynację kończyn, samoobsługę, mobilność; ćwiczenia ruchów zastępczych w celu zachowania samowystarczalności.

Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne
Zabiegi wodne, zastrzyki z gazu, elektro- i magnetoterapia, masaże ręczne poprawiają ukrwienie tkanek, łagodzą ból, wraz z termoterapią, indywidualnymi ćwiczeniami z fizjoterapeutą, stymulacją propriocepcji pomagają poprawić stabilność i równowagę pacjenta oraz utrzymują mięśnie w stanie funkcjonalnym.

Choroby nerwowo-mięśniowe
Ćwiczenia indywidualne, sensomotoryczne, poprawiają koordynację kończyn, pomagając utrzymać pacjentowi stabilność. Procedury wodne, zastrzyki z gazu, elektro- i magnetoterapia poprawiają ukrwienie, a tym samym - odżywienie chorych mięśni i nerwów. Masaże ręczne i limfatyczne pozytywnie wpływają na obrzęki i wzmacniają system odpornościowy. 

Syringomielia z przejawami niedowładu
Zabiegi wodne, zastrzyki z gazu, elektro- i magnetoterapia, masaże ręczne poprawiają ukrwienie tkanek, łagodzą ból, wraz z termoterapią, indywidualnymi ćwiczeniami z fizjoterapeutą, stymulacją propriocepcji pomagają poprawić stabilność i równowagę pacjenta oraz utrzymują mięśnie w stanie funkcjonalnym.

Choroba Heinego-Medina
Indywidualne ćwiczenia korekcyjne mają pozytywny wpływ na ogólną motorykę, ćwiczenia sensomotoryczne (np. na piłkach) poprawiają koordynację kończyn, stabilność pacjenta, poprawiają jego samoobsługę, mobilność; ćwiczenia zastępczych ruchów w celu utrzymania samowystarczalności. Zabiegi wodne, termoterapia poprawiają ukrwienie, odżywienie chorych nerwów i mięśni.

Choroba Parkinsona
Terapia ruchowa ze szczególnym uwzględnieniem ogólnej motoryki. Ćwiczenia indywidualne, sensomotoryczne, poprawiają koordynację kończyn, stabilność pacjenta, pozytywnie wpływają zwłaszcza na hipokinezę i sztywność. Procedury wodne, zastrzyki z gazu, elektro- i magnetoterapia, masaże ręczne poprawiają ukrwienie tkanek, a przez to łagodzą podwyższoną skłonność pacjenta do zmęczenia.

 

CHOROBY WYNIKAJĄCE Z ZABURZEŃ PRZEMIANY MATERII I GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO


Cukrzyca
Zabiegi wodne, termoterapia, zastrzyki z gazu poprawiają ukrwienie organizmu lokalnie w miejscu podania oraz ogólnie, prowadząc do złagodzenia objawów powikłań cukrzycy (angio- i polineuropatia). Ruch i dieta prowadzą do niezbędnego obniżenia masy ciała, poprawiając ogólną kondycję i ruchomość. Dzięki przyrostowi masy mięśniowej następuje poprawa przemiany cukrów i tłuszczy.Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.