Słynni goście

korunované hlavy si v Teplicích doslova podávaly dveře

15. století


 

1416
Giovanni Bracciolini - první návštěvník teplických lázní, kterého známe jménem, byl sekretářem papežské kurie

 

16. století


 

saští kurfiřti včetně doprovodu velké části dvora, saští kurfiřti se do teplických lázní vraceli i v pozdější době, kdy byli polskými králi

 

17. století


 

1618
Vilém Slavata - místodržící, který si přijel do Teplic léčit zranění po pražské defenestraci

 

18. století


 

1712
car Petr I. Veliký v doprovodu německého filozofa G. W. Leibnitze
1.11. 1712 vjíždí ruský car do Teplic. Na jeho počest se na teplickém zámku koná ples, největšího ruského reformátora vítá majitel teplického panství kníže Clary. Pert Veliký se ubytoval v Knížecích lázních (dnes jsou součástí Lázeňského domu Beethoven), zkusil pitnou kúru s teplickou termální vodou z pramene Pravřídlo a rád chodil do termálních koupelí v Nových lázních. Petr Veliký v nadšení ze zkušenosti v teplických lázních po návratu dává rozkaz, aby byly vyhledány prameny přímo v domovském Rusku. I díky návštěvě Teplic objevilo Rusko kouzlo lázeňství.

1731 
M. D. Pöppelmann - stavitel drážďanského Zwingeru

1739 
saský král Bedřich August II. s proslulým ministrem hrabětem Heinrichem Brühlem 

1764 
císař Josef II. a jeho bratr Leopold

početní zástupci českých šlechtických rodů Lobkoviců, Trauttsmandorffů, Vratislavů z Mitrovic, Lažanských, Harrachů, Štrenberků, Chotků, Nosticů, Černínů, Kinských
dvorní rada saského kurfiřta J. F. Zittmann - rekordman v počtu pobytů v teplických lázních, jezdil každoročně celý život a navíc zde působil také jako lékař

 

19.století 


 

1803
habsburští arcivévodové Jan a Ludvík

1804 
švédský král Gustav IV.  

1810, 1812
císař František I. s císařovnou Marií Ludovikou

1810, 1812, 1813
německý básník Johann Wolfgang Goethe - vedle psaní a přírodovědných vycházek po okolí také v r. 1812 často tvořil společnost rakouské císařovny Marie Ludoviky a z jejího popudu připravoval i provedení komedie Die Wette (Sázka) v zámeckém divadle, kterou měl sehrát kroužek šlechtických ochotníků 

1811, 1812
německý skladatel Ludwig van Beethoven - léčil si v Teplicích nedoslýchavost, pracoval při svých pobytech na 7. a 8. symfonii i dalších skladbách a při svém druhém pobytu, kdy napsal dopis Nesmrtelné milence, se také osobně setkal s  Goethem. Památná je též historka, ve které oba velikáni při společné procházce Zámeckou zahradou narazili na průvod císařovny a  zatímco Goethe se uctivě klaněl společnosti zpovzdálí, Beethoven prošel hrdě a bez pozdravení jejím středem. 

 1812
ruský car Alexandr I.

1812 - 1839 
pruský král Bedřich Vilém III. - teplické lázně choval v mimořádné oblibě, téměř každý rok zde trávil část léta  

1854 
rakouská císařovna Alžběta, zvaná Sissi

1860, 1878 
rakouský císař František Josef I. 

významní umělci - Richard Wagner, Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt, Robert Schumann, Carl Maria Weber, Johan Gottfried Seume,  August Gottlob Meissner, Elisa von den Recke, Hans Christian Andersen, Wilhelm Grimm, Zygmund Krasinski, Henry k  Sienkiewicz, Caspar David Friedrich, Ludwig Richter, Carl Robert Croll, slavný český houslista Josef Slavík 

významní hosté z české kulturní historie - Josef Dobrovský, František Ladislav Čelakovský, Josef  Jungmann, František Palac , Václav Hanka, Václav Kliment Klicpera, Václav Beneš Třebízský, Václav Klement Klicpera, Josef Kajetán Tyl, Pavel Josef Šafařík, Karel Havlíček Borovský, Jan Neruda  
  
evropští panovníci - německý císař Vilém, švédský král Oskar II., holandská královna Vilemína
 


20. století


 

1913
následník trůnu a poslední český král Karel III. s chotí ZitouPublished by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.