Logopedie

V Lázních Teplice se v rámci doplňkové rehabilitace zaměřujeme také na logopedii, tedy odstranění poruch řeči. Odborníci na logopedii v dětské léčebně Nové lázně postupně odstraňují drobné řečové vady (např. špatné vyslovování jedné či více hlásek), výraznější řečové poruchy nebo naprostou nemluvnost. Spolupracují s dalšími profesionály, kteří se podílejí na léčebném programu daného pacienta, aby byl výsledek celkové rehabilitace maximalizován.