Indikační seznam

Pro lázeňskou péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou indikace stanoveny vyhláškou. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává Indikační seznam (poslední novelizace vstoupila v platnost 1.1.2015), který určuje, co mohou lázeňská zařízení léčit prostřednictvím tzv. Komplexní lázeňské péče a Příspěvkové lázeňské péče.

V rámci Komplexní lázeňské péče (KLP) hradí vaše léčení, ubytování i stravování zdravotní pojišťovna. Předmětem vaší platby je pouze regulační poplatek ze zákona a poplatek dle kategorie ubytování.

V rámci Příspěvkové lázeňské péče (PLP) hradí zdravotní pojišťovna vaše léčení. Ubytování a stravování si pak uhradíte přímo v lázních.

Lázeňská péče v Teplicích pro dospělé

Lázeňský dům Beethoven | Císařské lázně | Kamenné lázně

Výňatek z Indikačního seznamu pro dospělé (Sbírka zákonů č. 1/2015) - indikováno do Lázní Teplice v Čechách
číslo indikace
indikace
základní pobyt
opakovaný
pobyt
VI NEMOCI NERVOVÉ
VI/1
Obrna lícního nervu, Postpoliomyelitický syndrom, Chabé obrny
KLP 28 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/2
Polyneuropatie

KLP 28 dnů,
PLP 21 dnů

KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/3
Kořenové syndromy
KLP 21 dnů
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/4
Zánětlivé nemoci centrálního nervstva
KLP 28 dnů
KLP 28 dnů
VI/5
Hemiparézy a paraparézy
KLP 28 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/6
Stavy po operacích mozku, míchy
KLP 28 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/7
Roztroušená skleróza
KLP 28 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/8
Nervosvalová onemocnění
KLP 28 dnů
KLP 28 dnů

VI/9
Syringomyelie
KLP 21 dnů
KLP 21 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/10
Dětká mozková obrna
KLP 28 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/11
Parkinsonova nemoc
KLP 21 dnů
KLP 21 dnů
VII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
VII/1
Revmatoidní artritis
KLP 28 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/2
Bechtěrevova nemoc
KLP 28 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/3

Ostatní spondartritis, sekundární artritis

KLP 28 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/4
Mimokloubní revmatismus, difúzní onemocnění pojiva
KLP 28 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/5
Osteoporóza, kostní změny z povolání
KLP 21 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 21 dnů
VII/6
Bolestivé syndromy šlach, svalů, kloubů
KLP 21 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 21 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/7
Koxartroza, gonartroza
KLP 21 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 21 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/8
Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie
KLP 21 dnů
KLP 21 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/9
Chronický vertebrogenní algický syndrom
KLP 21 dnů,
PLP 21 dnů
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/10
Stavy po operacích s použitím kloubních náhrad
KLP 28 dnů

VII/11
Stavy po úrazech a ortopedických operacích
KLP 28 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/12
Stavy po amputacích dolní končetiny s vybavením protézou
KLP 21 dnů

 

Lázeňská péče v Teplicích pro děti a dorost

Nové lázně

Výňatek z Indikačního seznamu pro děti a dorost (Sbírka zákonů č. 1/2015) - indikováno do Lázní Teplice v Čechách
číslo indikace
indikace
základní pobyt
opakovaný pobyt
XXVI NEMOCI NERVOVÉ
XXVI/1
Syndrom periferního motorického neuronu
KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVI/2
Svalová dystrofie
KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVI/3
Dětská mozková obrna
KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVI/4
Jiné hybné poruchy centrálního původu
KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVI/5
Kořenové syndromy vertebrogenního původu
KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
XXVII/1
Juvenilní chronická artritis, jiná chronická revmatická onemocnění
KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII/2
Vrozené či získané ortopedické vady
KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII/3
Stavy po úrazech a ortopedických operacích
KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII/4
Skoliózy
KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII/5
Osteochondrózy, Morbus Perthes, osteoporóza
KLP 28 dnů
XXVII/6
Morbus Scheuermann
KLP 28 dnů
XXVII/7
Vertebrogenní algický syndrom
KLP 28 dnů KLP 28 dnů

POBYTY HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

Komplexní lázeňská péče  | Příspěvková lázeňská péče

 Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.