O Beethovenovi

 decoding

V teplických lázních strávil Beethoven ze svých cest do Čech nejvíce času. Bylo to léto roku 1811 a 1812. Našel zde tolik inspirace, aby tu stvořil Sedmou i Osmou symfonii a dokonce započal skicovat nejslavnější hudební dílo všech dob, Devátou symfonii s Ódou na radost, kterou zná celý svět.

Kromě bohaté umělecké tvorby prožíval Beethoven v Teplicích i citová hnutí. Ta vyústila v jednu z největších záhad Beethovenova života. Slavné dopisy Nesmrtelné milence totiž nikdy neodeslal. A tak se historici přou dodnes, kdo byla ta, pro kterou slavný skladatel tolik zahořel v tomto domě v létě roku 1812.

Při svém druhém pobytu v Teplicích napsal Beethoven v průběhu dvou dnů (6. a 7.července 1812) legendární dopisy Nesmrtelné milence. Všechny ženy v jeho životě, o které se ucházel a nebylo jich málo, Beethovena odmítly. 6.července roku 1812 ve svém pokoji v domě Zlaté Slunce usedá Beethoen ke stolu a píše legendární dopisy „Nesmrtelné milence“. Protože tyto dopisy nebyl nikdy odeslány, nebylo dlouho známo, jaká dáma tolik zachvátila umělcovo srdce. Hon na Nesmrtelnou milenku trval bezúspěšně dlouhá desetiletí. Až hudební historik PhDr. Oldřich Pulkert, který navázal nabádání archiváře Josefa Čeledy, odhalil pravděpodobnou Beethovenovu osudovou lásku Almerii Esterházy. Vztah k Nesmrtelné milence ovlivnil jeho život i tvorbu na dlouhá léta a je pravdou, že Beethoven na ni vzpomínal do konce života.

Německý básník Johann Wolfgang Goethe si při pobytu v teplických lázních pomýšlel na uměleckou spolupráci s Beethovenem. Známá roztržka v teplickém parku však způsobila, že slova Ódy na radost psal Schiller. Během svého pobytu v lázních se prý oddal termální koupeli 58krát.

Beethoven a Goethe se poprvé setkali 19.července. Na Goetha jejich setkání velice zapůsobilo, v dopise své choti se svěřil, že nikdy neviděl soustředěnějšího, energičtějšího a vroucnějšího umělce.
V dalších dnech se pak spolu opět setkávali. Beethoven Goethovi hrál na klavír své skladby a oba se procházeli zámeckým parkem. A zde na proslulé promenádě, za Zahradním a plesovým domem, došlo ke známému střetnutí jejich názorů obou velikánů. Ve chvíli, kdy potkali s císařovnu Marii Ludoviku, choť císaře Františka I, uhlazený Goethe tehdy ustoupil v uctivém úklonu smejkaje klobouk, zatímco Beethoven, vědom si své ceny, rozrazil špalír a pokračoval v chůzi středem promenády. „Na vás jsem počkal, protože Vás ctím a vážím si Vás, jak si zasloužíte“, poznamenal Beethoven k zaraženému básníkovi, „ale tam těm jste prokázal příliš mnoho cti“.

Chcete-li jít v Česku po Beethovenových stopách, jako první musíte zamířit do Lázní Teplice, protože právě zde se Beethoven otiskl nejvýrazněji a jeho odkaz je zde živoucí i v současnosti. Každoročně se koná Beethovenův festival s účastí světových hvězd klasické hudby. Poctou hudebnímu velikánovi je Lázeňský dům Beethoven, v němž najdete autentický pokoj, který Mistr obýval, i tematickou restauraci s profesionálními večery živé hudby.

 decoding

Café Restaurant Beethoven

Na zdech lze číst Beethovenův rukopis, a to pouze z těch děl, které psal během pobytu v Teplicích. Se svolením držitele Beethovenovy pozůstalosti tak mohly být použity na stěnách restaurace, která sídlí ve stejném domě, kde bydlel Ludwig van Beethoven v roce 1811. Na slavného skladatele odkazuje i zde točený pivní speciál vařený metodou z Beethovenových dob.

 decoding

Deset zastavení s Beethovenem v Teplicích

Podrobnější připomínku Beethovenových pobytů v Teplicích najdete tzv. na místě činu. Přímo v Lázeňském domě Beethoven je umístěno Deset zastavení s Beethovenem, kde se lze dozvědět, co Beethovena přivedlo do Teplic, v jakých dílech zaznamenal svou teplickou inspiraci a kdo mohl být legendární Nesmrtelnou milenkou.

PROJDĚTE SI
Deset zastavení s Beethovenem v Teplicích