Indikační seznam pro děti

Lázeňská péče v Teplicích pro děti a dorost

Indikační seznam vydaný vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR určuje, jaká onemocnění mohou lázeňská zařízení léčit a za jakých podmínek může být lázeňská péče hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

V rámci Komplexní lázeňské péče (KLP) máte nárok na proplacení léčby, ubytování i stravování. Týká se vás pouze regulační poplatek ze zákona a poplatek dle kategorie ubytování.

Výňatek z Indikačního seznamu pro děti a dorost (Sbírka zákonů č. 1/2015) – indikováno do Lázní Teplice v Čechách
číslo indikace
indikace
základní pobyt
opakovaný pobyt
XXVI NEMOCI NERVOVÉ
XXVI/1 Syndrom periferního motorického neuronu KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVI/2 Svalová dystrofie KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVI/3 Dětská mozková obrna KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVI/4 Jiné hybné poruchy centrálního původu KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
XXVII/1 Juvenilní chronická artritis, jiná chronická revmatická onemocnění KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII/4 Skoliózy KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII/5 Osteochondrózy, Morbus Perthes, osteoporóza KLP 28 dnů
XXVII/6 Morbus Scheuermann KLP 28 dnů
XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom KLP 28 dnů KLP 28 dnů

Komplexní lázeňskou péči pro děti a dorost poskytujeme v Kamenných lázních.

Pro informace o léčebném pobytu pro dětí nás kontaktujte na tel.: 417 977 602