Indikační seznam

Indikační seznam vydaný vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR určuje, jaká onemocnění mohou lázeňská zařízení léčit a za jakých podmínek může být lázeňská péče hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

V rámci Komplexní lázeňské péče (KLP) máte nárok na proplacení léčby, ubytování i stravování. Týká se vás pouze regulační poplatek ze zákona a poplatek dle kategorie ubytování.

V rámci Příspěvkové lázeňské péče (PLP) máte nárok na proplacení léčby. Ubytování a stravování si hradíte sami.

Výňatek z Indikačního seznamu pro dospělé (Sbírka zákonů č. 1/2015) pro Lázně Teplice:

číslo indikace
indikace
základní pobyt
opakovaný
pobyt
VI NEMOCI NERVOVÉ
VI/1 Obrna lícního nervu, Postpoliomyelitický syndrom, Chabé obrny KLP 28 dnů KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/2 Polyneuropatie KLP 28 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/3 Kořenové syndromy KLP 21 dnů PLP 21 nebo 14 dnů
VI/4 Zánětlivé nemoci centrálního nervstva KLP 28 dnů KLP 28 dnů
VI/5 Hemiparézy a paraparézy KLP 28 dnů KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/6 Stavy po operacích mozku, míchy KLP 28 dnů KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/7 Roztroušená skleróza KLP 28 dnů KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/8 Nervosvalová onemocnění KLP 28 dnů KLP 28 dnů
VI/9 Syringomyelie KLP 21 dnů KLP 21 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/10 Dětká mozková obrna KLP 28 dnů KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VI/11 Parkinsonova nemoc KLP 21 dnů KLP 21 dnů
VII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
VII/1 Revmatoidní artritis KLP 28 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/2 Bechtěrevova nemoc KLP 28 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/3 Ostatní spondartritis, sekundární artritis KLP 28 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/4 Mimokloubní revmatismus, difúzní onemocnění pojiva KLP 28 dnů KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/5 Osteoporóza, kostní změny z povolání KLP 21 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 21 dnů
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, svalů, kloubů KLP 21 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 21 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/7 Koxartroza, gonartroza KLP 21 dnů,
PLP 21 dnů
KLP 21 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie KLP 21 dnů KLP 21 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom KLP 21 dnů,
PLP 21 dnů
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/10 Stavy po operacích s použitím kloubních náhrad KLP 28 dnů
VII/11 Stavy po úrazech a ortopedických operacích KLP 28 dnů KLP 28 dnů,
PLP 21 nebo 14 dnů
VII/12 Stavy po amputacích dolní končetiny s vybavením protézou KLP 21 dnů

Lázeňská péče v Teplicích pro děti a dorost

Nové lázně
Kamenné lázně

Výňatek z Indikačního seznamu pro děti a dorost (Sbírka zákonů č. 1/2015) – indikováno do Lázní Teplice v Čechách
číslo indikace
indikace
základní pobyt
opakovaný pobyt
XXVI NEMOCI NERVOVÉ
XXVI/1 Syndrom periferního motorického neuronu KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVI/2 Svalová dystrofie KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVI/3 Dětská mozková obrna KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVI/4 Jiné hybné poruchy centrálního původu KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
XXVII/1 Juvenilní chronická artritis, jiná chronická revmatická onemocnění KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII/4 Skoliózy KLP 28 dnů KLP 28 dnů
XXVII/5 Osteochondrózy, Morbus Perthes, osteoporóza KLP 28 dnů
XXVII/6 Morbus Scheuermann KLP 28 dnů
XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom KLP 28 dnů KLP 28 dnů