O Juditě

 decoding

O Juditě

Královna Judita učinila v roce 1154 významné rozhodnutí, které zásadně ovlivnilo rozvoj lázeňství ve střední Evropě. Judita byla inspirována léčivými účinky termálních pramenů, které byly již tehdy známé pro své blahodárné účinky na zdraví. Uvědomila si potenciál těchto přírodních zdrojů a rozhodla se je využít k léčbě nemocných. S tímto cílem založila klášter „u teplých vod“, kde se věnovala nejen duchovní péči, ale také praktikování vodoléčby. Jednalo se o první organizované využití přírodního zdroje k léčbě na území dnešního Česka i v celém regionu střední Evropy.

Judita tak v Teplicích založila první lázeňskou tradici a Lázně Teplice jsou díky Juditě nejstarší lázně v Česku i v celé střední Evropě.

TEPLICE – nejstarší lázně střední Evropy

Královna Judita byla nejen iniciátorkou, ale i aktivní účastnicí tohoto projektu. Sama se rozhodla strávit zbytek svého života v klášteře, kde se osobně věnovala péči o nemocné pomocí léčivých účinků termálních pramenů. Její přístup byl inovativní a předběhl svou dobu, čímž položila základy pro moderní lázeňství. Juditina péče o nemocné a její snaha využít přírodní zdroje k léčení přinesly značné zlepšení zdraví mnoha lidí a posílily pověst kláštera jako místa, kde lze nalézt úlevu od různých zdravotních potíží.

Díky Juditině iniciativě se lázně Teplice staly nejstaršími lázněmi nejen v Česku, ale i v celé střední Evropě. Její lázeňská tradice byla unikátní a její význam přesahoval hranice tehdejšího království. Juditina práce a odhodlání zanechaly trvalý odkaz, který ovlivnil mnoho dalších generací. Její přístup k využití termálních pramenů pro léčebné účely se stal vzorem pro budoucí lázeňská zařízení a založil obor přetrvávající po staletí.  Teplické termální lázně pokračují v této tradici. Pečují o prameny a rozvíjejí možnosti jejich využití pro zdraví člověka.

Judita je známá především ve spojení s předchůdcem Karlova mostu, který nesl její jméno a který patřil k nejstarším kamenným mostům v Evropě. Matka Přemysla Otakara I. byla velmi vzdělaná a často zastupovala krále i ve státnických záležitostech.

Existuje pouze jediné zpodobnění české královny Judity, zakladatelky teplického lázeňství. Bronzovou bustu nechaly vyrobit Lázně Teplice v dílně akademického sochaře Libora Piskláka, který v Juditiných rysech vycházel z nalezených královniných ostatků.

Až v roce 2003 potvrdil výzkum profesora Emanuela Vlčka, známého znalce Přemyslovců, že lebka, která byla takřka 900 let pohřbená v teplické románské bazilice, patří české královně Juditě.  Juditina lebka je nyní uložena v depozitáři Národního muzea v Praze.