Termální voda

Léčivé koupele a další vodoléčba v teplických pramenech dosahují unikátních výsledků.

Na světě existuje mnoho termálních pramenů. Léčivému potenciálu vody z teplických lázní se ale vyrovná málokterý z nich. Lázně Teplice stojí na místě vývěru termální vody hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu s příměsí radonu a bohatým obsahem minerálů a stopových prvků. K léčení se voda využívá už od 12. století.

Pramen Pravřídlo v současné době dosahuje teploty 41 °C. Teplota se stále zvyšuje a spolu s ní stoupá i kvalita teplických terem.

Chemická analýza

Kationty pramen Pravřídlo
Antimon mg/l <0,0008
Barium mg/l 0,01
Beryllium mg/l 0,00169
Cesium mg/l 0,018
Cín mg/l 0,0008
Draslík mg/l 10,58
Hořčík mg/l 6,486
Lithium mg/l 0,382
Mangan mg/l 0,002
Měď mg/l 0,00059
Rubidium mg/l 0,075
Sodík mg/l 211,6
Stroncium mg/l 0,441
Stříbro mg/l 0,00043
Vápník mg/l 40,7
Železo mg/l 0,015
Anionty pramen Pravřídlo
Bromid mg/l 0,157
Fluorid mg/l 5,74
Hydrogenarseničan mg/l 0,01
Hydrogenfosforečnan mg/l 0,024
Hydrogenuhličnan mg/l 502
Chlorid mg/l 50,8
Jodid mg/l 0,008
Seleničitan mg/l <0,0008
Síran mg/l 132,6
Ostatní komponenty pramen Pravřídlo
Kyselina boritá mg/l 0,373
Kyselina křemičitá mg/l 61,74
Radium 226 Bg/l 0,086
Volný oxid uhličitý mg/l 78