Co navštívit ve městě

 decoding

 decoding

Turistický vláček Humboldt

Vláček Humboldt

 

Vláček jezdí od dubna do října ze Zámeckého náměstí a pokračuje buď k Botanické zahradě, nebo až na hrad Doubravka, ze kterého je krásný výhled do celého podkrušnohorského údolí.

Jízdenky se dají zakoupit přímo u vláčku při nástupu,
nebo v Infocentru Visit Teplice (Dlouhá 63/31, Teplice – naproti OC Galerie).

Ze Zámeckého náměstí vláček odjíždí v časech:

  • k Botanické zahradě červen – srpen
    ÚT – NE  13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
  • k Botanické zahradě duben, květen, září, říjen
    ÚT – NE  14:00, 15:00, 16:00
  • na Doubravku duben – říjen
    SO, NE  10:00

 

 decoding

Botanická zahrada Teplice

Otevřeno.

Jediná botanická zahrada v Ústeckém kraji byla statutárním městem Teplice založena k prvnímu lednu roku 2002. Nevznikla ovšem „na zelené louce“ – její plocha byla pro zahradnické účely využívána již přibližně sto let. Ve stavebních plánech budov, pocházejících z roku 1904, najdeme slovo Stadtgärtnerei, tedy městské zahradnictví. Původní skleníky, které jistě sloužily především lázním, ať již k produkci řezaných květin nebo k zimování palem a další mobilní zeleně, se podařilo (hlavně díky úsilí Ing. Marie Sternthalové) počátkem sedmdesátých let minulého století zrekonstruovat a a jako botanickou zahradu veřejnosti zpřístupnit v březnu 1975.

V době oficiálního vzniku zahrada „zdědila“ asi 2000 druhů rostlin. Necelá polovina byla vysazena v asi hektarové venkovní expozici, větší část patřila k subtropickým a tropickým, tedy skleníkovým druhům. K unikátním druhům, které v ní dosud najdete, patří prastarý exemplář afrického jehličnanu Afrocarpus (Podocarpus) gracilior či ze stejné oblasti pocházející cykas Encephalartos villosus,  krásný mexický Dasylirion serratifolium či padesátileté kaktusy a jiné sukulenty ze sbírek profesora F. Ecka a teplického kaktusáře V. Pulce. Za zmínku stojí i dva asi sedmdesátileté a bohatě plodící exempláře nahovětvece Gymnocladus canadensis.

Adresa: Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 534 359
Web: www.botanickateplice.cz
Facebook: www.facebook.com/botanickateplice

Otevírací doba:
1.10. – 30.4. (zimní sezóna)
Út – Ne 10:00 – 17:00 hod.

1.5. – 30.9. (letní sezóna)
Út – Ne 10:00 – 17:00 hod.

MHD spojení č. 110 (zastávka Botanická zahrada), 101, 109 (zastávky Nové Lázně či Šanov I Lázně)

Botanická zahrada Teplice v Toulavé kameře ČT – duben 2020

 decoding

Regionální muzeum

Otevřeno.

Teplické muzeum se nachází v teplickém zámku, jehož dějiny se začaly psát již ve 2. polovině 12. století, kdy česká královna Judita založila „u vod teplých“ klášter benediktinek k poctě sv. Jana Křtitele. Za husitských válek byl klášter poničen a po nich definitivně opuštěn řeholnicemi. Za Johanky z Rožmitálu byl přebudován na světskou tvrz dále rozšiřovanou dalšími vlastníky – Volfem z Vřesovic a Vchynskými na zámek. V letech 1634 – 1945 byl zámek v držení Clary-Aldringenů.

Uvnitř zámeckých budov jsou dochovány hodnotné interiéry jako například sál s malovaným kazetovým stropem, rokokový sál s bohatou štukovou výzdobou či pokoje s rokokovým, empirovým a biedermeierovským vybavením. Tyto prostory bývaly svědky soukromých návštěv i politických schůzek evropských panovníků a bohatého společenského života, jemuž dodávali lesku kníže Ch. de Ligne, G. Casanova, J. W. Goethe, F. Chopin, F. Liszt a další.

Kromě historických zámeckých interiérů nabízí teplický zámek prohlídku muzejních expozic věnovaných pravěku severozápadních Čech, vývoji keramické výroby na Teplicku, historickým hodinám, lázeňství, umění gotiky, renesance a baroka, ale také přírodovědnou expozici, parohovou chodbu a numizmatický kabinet. Do návštěvnického okruhu je zahrnuto i vnitřní nádvoří zámku, kde se nachází unikátní románská expozice s ostatky královny Judity a pozůstatky románské baziliky se vzácně dochovanou románskou kryptou.

Adresa: Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
Tel.: +420 412 359 000
Web: www.muzeum-teplice.cz
Facebook: www.facebook.com/muzeum.teplice

Otevírací doba:
EXPOZICE
Út – Ne 10:00 – 17:00 hod. (prohlídky s průvodcem každou celou hodinu, poslední prohlídka v 16:00 hod.)
Vstupné plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč, děti do 6 let zdarma

VÝSTAVY
Út – Pá 12:00 – 17:00 hod.
So – Ne 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.
Vstupné plné 30,- Kč/ snížené 20,- Kč, děti do 6 let zdarma

 decoding

Zámecká zahrada

Bez omezení.

Podobu Zámecké zahradě, jak ji dnes  znají Tepličané  i návštěvníci města, vtiskl již na sklonku 18. století majitel zámku kníže Jan Nepomuk Clary- Aldringen. Původně barokní zahrada se změnila se v anglický park s volně se vinoucími cestami, ostrůvky na malém i velkém rybníku, s působivými plochami trávníků a zajímavými dřevinami (platany, jilmy, jinany, buky, javory, tisy, kaštanovníky, lísky ad.)

Dnešní Zámecká zahrada nabízí ideální místo pro procházku v přírodě, jogging či jízdu na bruslích, návštěvu kulturních akcí v Zahradním domě (za zmínku stojí zejména projekt Malá Paříž) nebo posezení v kavárně u opiček stojící vedle dětského hřiště.

 decoding

Vyhlídková věž Jana Křtitele

Otevřeno.

Přijďte se podívat na expozici papírových modelů věží a majáků a pokochat se krásným výhledem z ochozu vyhlídkové věže Jana Křtitele.
Nelekněte se spícího hlídače, díky kterému Teplice v roce 1793.. vyhořely.

Vyhlídková věž se nachází na konci Zámeckého náměstí, jako součást katolického chrámu Sv. Jana Křtitele nad lázeňskou a historickou částí města Teplice.

Pravidelný provozní řád naší vyhlídkové věže Jana Křtitele:

Po – St     ZAVŘENO
Čt – Pá     13:00  –  17:00
So – Ne    10:00  –  12:00    13:00  – 17:00

Vstupné 50,- Kč / osoba

 decoding

Koncerty, divadlo, kina

Máte rádi hudbu, divadlo, operu nebo film? Pak pro vás určitě najdeme něco v kulturním programu.

V Domě Kultury, kde sídlí Severočeská filharmonie Teplice, se pravidelně konají koncerty i filmová představení. Program naleznete zde.

Krušnohorské divadlo nabízí prostor pro hostující soubory, program zde. V sezóně se na terase divadelní kavárny konají taneční zábavy.

V obchodním centru Galerie se ve 2. patře těší na vaši návštěvu multiplex Premiere Cinemas. Které filmy zrovna běží najdete zde.

Koncerty se v dalších zařízeních ve městě, kompletní nabídka pro daný měsíc je vždy zpracována v měsíčníku Freečko, který si lze prohlédnout zde.

 decoding

Hvězdárna na Písečném vrchu

Otevřeno.

Hvězdárna je pro veřejnost otevřena každý pátek, sobotu a neděli. Kromě pravidelných denních a večerních pozorování nabízí i mimořádné akce – cyklus přednášek k aktuálním astronomickým tématům Setkání v první čtvrti, popularizační cyklu Café Nobel a další.

DENNÍ  POZOROVÁNÍ

každou SOBOTU a NEDĚLI od: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Pozorování Slunce (sluneční skvrny, fakulová pole, protuberance). Pokud nebude jasno, koná se v uvedené časy pouze náhradní program v kinosále hvězdárny (tento je zaměřený zejména na Slunce). Náhradní program je doplněný prohlídkou výstavy a dalekohledů.

 

VEČERNÍ  POZOROVÁNÍ

Každý PÁTEK a SOBOTU od: 21:00, 22:00

Pozorování objektů večerní oblohy dalekohledem (planeta Venuše, dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie). Pokud nebude jasno, koná se v uvedené časy pouze náhradní program v kinosále hvězdárny (tento je zaměřený zejména na aktuální oblohu). Náhradní program je doplněný prohlídkou výstavy a dalekohledů.

Adresa: Koperníkova 3062, 415 01 Teplice
Tel.: +420 773 791 438
Web: www.hapteplice.cz
Facebook: https://www.facebook.com/HaPTeplice/

MHD spojení č. 103, 104, 106 – konečná stanice Panorama, pak 10 min pěšky

 

 decoding

Turistické centrum Visit Teplice

Otevřeno.

VisitTeplice je moderní turistické centrum, kde návštěvníci města najdou nejen informace o Teplicích, ale i nezbytné suvenýry, dárkové předměty, či knihy o Teplicku.

Návštěvníkům nabízí koncipované prohlídkové trasy lázeňského města Teplice a regionu Teplicko s programem a profesionálním průvodcem, zaměřené na historii a památky města. Součástí programu jsou jazykové varianty průvodcovských služeb (němčina / angličtina / ruština / čeština) a vstupy do destinací, které jsou součástí vybrané trasy.

Veškeré informace o nabízených službách a jejich individuálních variantách Vám sdělí zaměstnanci turistického centra telefonicky, elektronickou cestou a nebo osobně.

Adresa: Dlouhá 63/31, 415 01 Teplice
Tel.: +420 776 007 024
Web: www.visitteplice.com
E-mail: info@visitteplice.com

Otevírací doba:
 Po – Ne 09:00 – 18:00 hod.

 decoding

Zřícenina hradu Doubravská hora

Bez omezení.

Na osamoceném vrchu na okraji Teplic se nachází zříceniny pozdně gotického hradu, vystavěného v letech 1478-86 Janem Ilburkem z Vřesovic. Na počátku 17. století byl přebudován v pevnost s vynikajícím a v našich zemích téměř ojedinělým systémem bastionového opevnění. Pevnost sehrála významnou úlohu za třicetileté války, kdy byla střídavě dobývána a několikráte držena švédskými vojsky, která plenila okolí. Po skončení války byla z nařízení císaře Ferdinanda III. pevnost zničena. V letech 1884-85 zde nechal teplický kníže Clary-Aldringen vystavět pseudogotickou imitaci hradních budov, která sloužila jako výletní restaurace.

Zřícenina je dostupná buď pěšky nebo o víkendu též turistickým vláčkem Humboldt (v 10 a 16 h ze Zámeckého náměstí). Pod samotný kopec vás vyveze MHD (č. 103, 104, 106 – konečná stanice Panorama)

Za pěkného počasí se lze odtud kochat pohledy nejen na město Teplice, ale i Krušné hory a České středohoří. Cestu dolů si lze vybrat také po naučné stezce věnované nejen historii, ale i vulkanickému původu vrchu Doubravka a tamní fauně a floře. Kolem Doubravky je vybudován běžecký okruh a nedaleko se nachází tenisové kurty a bowlingové centrum.

Web: www.hrad-doubravka.cz 

 decoding

Morový sloup Nejsvětější Trojice

Bez omezení.

Morový sloup, který v roce 2019 oslavil kulatých 300 let, nechal vybudovat majitel teplického panství František Karel z Clary-Aldringenu.  Impulzem pro výstavbu byl symbolické vyjádření vděku Bohu poté, co se Teplicím v letech 1713 – 1714 vyhnula  epidemie moru. Autorem provedení sloupu byla dílna Matyáše Bernarda Brauna a teplického kameníka Baumela. Jde o nejmonumentálnější, největší a nejpropracovanější morový sloup, který Braun kdy vytvořil, čemuž odpovídala i odměna: 2300 zlatých.

Sloup je věnován Nejsvětější Trojici. Lze na něm nalézt Boha Otce, Ježíše Krista jako Syna a nad nimi i Ducha svatého v podobě zlaté holubice. Ve spodní části pak najdeme šestici světců.