Příspěvky od ZP

 decoding

Příspěvky od zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny v České republice dávají svým klientům možnost využít různých bonusových programů. Každá zdravotní pojišťovna připravuje své vlastní sady benefitů, nicméně zpravidla se příspěvky týkají prevence a podpory zdravého životního stylu. Lázeňské pobyty a služby (včetně navštěvování THERMALIA) mohou být předmětem vyhlášených příspěvků. O aktuální nabídce se lze informovat u vaší zdravotní pojišťovny.

 decoding

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

z benefitů pro rok 2024 by vás mohly zajímat následující:

50% sleva na Ambulantní léčbu
Kdo získá: klient po předložení kartičky ZP

 

20% sleva na Lokomat
Kdo získá: klient po předložení kartičky ZP

 

2.000,- na rehabilitační aktivity

 • Kdo získá: Dospělí nad 18 let, kteří absolvují preventivní screeningové vyšetření na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z v.z.p. (masáže, sauna, plavání, solná jeskyně, oxygenoterapie + aktivity po lékařské konzultaci: termoterapie, elektroterapie, magnetoterapie, plynové injekce)
  https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/prevence/rehabilitacni-aktivity
 • 1.000,- na pohybové aktivity
  Kdo získá: Dospělí do 65 let na pravidelnou sportovně dlouhodobou aktivitu – plavání na permanentku (v našem případě permanentku nahrazují vstupy, vstupenky, případně dárkový poukaz + potvrzení o zakoupení služeb u nás-vystavuje recepce)
  Kdo získá: senioři 65+ na pohybovou, rekondiční nebo sportovní aktivitu- plavání, jednotlivé vstupy, vstupenky
  https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/pohyb
 • 3.000,- na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu
  Kdo získá: aktivní dárci krve (neaktivní dárci krve 500,- Kč) na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z v.z.p. (masáže, sauna, plavání, solná jeskyně, oxygenoterapie + aktivity po lékařské konzultaci: termoterapie, elektroterapie, magnetoterapie, plynové injekce)
  https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/darci/darci-krve
 • až 10.000,- na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu
  Kdo získá: dárci orgánů na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z v.z.p. (masáže, sauna, plavání, solná jeskyně, oxygenoterapie + aktivity po lékařské konzultaci: termoterapie, elektroterapie, magnetoterapie, plynové injekce)
  https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/darci/darci-organu

Brožura VZP se všemi příspěvky pro rok 2024

 decoding

ZPMV ČR  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

z benefitů pro rok 2024 by vás mohly zajímat následující:

50% sleva na Ambulantní léčbu
Kdo získá: klient po předložení kartičky ZP

 

20% sleva na Lokomat
Kdo získá: klient po předložení kartičky ZP

 

Až 1.000,- na ambulantní rehabilitační péči

 decoding

ZPŠ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

z benefitů pro rok 2024 by vás mohly zajímat následující:

50% sleva na Ambulantní léčbu
Kdo získá: klient po předložení kartičky ZP

 

20% sleva na Lokomat
Kdo získá: klient po předložení kartičky ZP

 

 • 1.000,- na masáže
  Kdo získá: dárci krve a kostní dřeně
 • 4.000,- na pobyt v lázních
  Kdo získá: dárci krve-držitelé Zlatého kříže a vyššího ocenění
 • 10.000,- na ozdravný pobyt ve smluvním lázeňském zařízení
  Kdo získá: dárci kostní dřeně po domluvě s referentem lázeňské péče
  https://www.zpskoda.cz/pro-darce-krve

 decoding

ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 • 700,- na pravidelnou pohybovou aktivitu – plavání
  Kdo získá: dospělí za aktivitu v minimální hodnotě 1.500,- Kč (jednorázově nebo max 5 dokladů)
  https://cpzp.cz/preventivni-program/36
 • 500,- – 6.000,- Kč na léčebné kúry, procedury, plavání
  Kdo získá: dárce krve (i prvodárce), krevní plazmy ve výši dle stanovených podmínek, na výběr jsou léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních, masáže, plavání, sauna, solná jeskyně
  https://www.cpzp.cz/preventivni-programy/4

 decoding

OZP Oborová zdravotní pojišťovna

 • Až 10.000,- na pobyt v solné jeskyni, masáže a lázeňské procedury, rehabilitaci a péči fyzioterapeuta
  Kdo získá: držitel Vitakarty dle specifických podmínek
  https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp
 • 3.000,- – 10.000,- na rekondiční, rehabilitační a pohybové aktivity-plavání
  Kdo získá: dárci krve, kostní dřeně a orgánů (výše dle určených podmínek)
  https://www.ozp.cz/benefity/pro-darce

 

 decoding

RBP Revírní bratrská zdravotní pojišťovna

 decoding

VoZP Vojenská zdravotní pojišťovna

z benefitů pro rok 2024 by vás mohly zajímat následující:

50% sleva na Ambulantní léčbu
Kdo získá: klient po předložení kartičky ZP

 

20% sleva na Lokomat
Kdo získá: klient po předložení kartičky ZP

 

15% sleva na Lázeňskou dovolenou
Kdo získá: členové BeneFit Klubu VoZP při zajištění rezervace pobytu
 • 500,- jednou v roce na plavání
  Kdo získá: dospělí při předložení 10 samostatných vstupů s různými daty v rozmezí 90 dnů
  https://www.vozp.cz/prispevek/plavani
 • 500,- – 5.000,- na regeneraci, rehabilitaci, lázně, pohyb-plavání
  Kdo získá: dárci krve, krevních derivátů a kostní dřeně (výše dle tabulky) na výběr jsou masáže, sauna, Wellness, solná jeskyně, různé druhy fyzioterapie, lázeňské pobyty a procedury hrazené pojištěncem, plavání
  https://www.vozp.cz/prispevek/prispevky-pro-darce-krve-a-kostni-drene