COVID opatření

Prokazovat bezinfekčnost již není povinné.
Stále však platí, že infekční nemoci vč. covid-19 jsou kontraindikací pro poskytování lázeňské péče.
Pro přijetí do lázní nesmí mít host klinické příznaky respiračního onemocnění.

Neuplatňujeme stornopoplatky:

  • pokud prokazatelně onemocníte,
  • pokud prokazatelně máte nařízenu karanténu,
  • pokud by bylo nutné omezit, či pozastavit poskytování našich služeb z titulu mimořádných opatření Vlády ČR.