Všeobecné obchodní podmínky k dárkovým poukazům vydaným do 21.11.2023

Níže jsou v plném znění Všeobecné obchodní podmínky k dárkovým poukazům, které byly vystaveny nejpozději 21.11.2023.

Pro dárkové poukazy vystavené poté jsou platné nové Všeobecné obchodní podmínky k dárkovým poukazům vydaným od 22.11.2023. Důvod je jednoduchý. Dne 22.11.2023 jsme spustili dárkové poukazy v digitální formě jako e-poukazy, proto bylo třeba všeobecné obchodní podmínky aktualizovat. E-poukazy jsou dostupné na našem e-shopu http://eshop.lazneteplice.cz/.

1. Dárkové poukazy je možné zakoupit za přímou úhradu (hotovostí nebo platební kartou) na recepcích lázeňských domů nebo při objednání předem a úhradě bankovním převodem v Zákaznickém centru.

Dárkový poukaz vystavený jako Poukázka na hodnotu je možné zakoupit v hodnotě od 500,- Kč do 5.000,- Kč v násobcích celých stokorun. Na vydaném poukazu musí být vždy uvedena jeho hodnota. Čerpat poukaz je možné jednorázově i průběžně, přičemž o každém čerpání je provedeno příslušné vyrovnání v evidenci poskytovatele* a zároveň potvrzené na poukázce na její zadní straně. Poukazem lze uhradit i více služeb najednou až do hodnoty poukázky (s postupným čerpáním), nedočerpaný rozdíl se v hotovosti nevrací). Použití je univerzální (uhradit poukázkou lze procedury, wellnessové služby, zboží, pobyt, konzumaci v lázeňských restauračních zařízeních).

2. Dárkový poukaz je platný v případě, že je opatřen datem platnosti, pořadovým číslem, čárovým kódem, hodnotou k čerpání, razítkem a podpisem vydávající osoby.

3. Platnost dárkového poukazu je stanovena na 6 měsíců od data jeho zakoupení.

4. Po uplynutí data platnosti se stává dárkový poukaz neplatným.

5. Zakoupený dárkový poukaz nelze vrátit.

6. Při čerpání bude vždy akceptován pouze originál poukazu, který po dočerpání zůstane poskytovateli.

7. Lázně Teplice v Čechách a.s. si vyhrazují právo změnit z technických, provozních či jiných důvodů rozsah, cenu a obsah poskytovaných služeb.

*poskytovatelem se rozumí společnost Lázně Teplice v Čechách a.s.

Kontaktní údaje:

Objednání termínů procedur – Zákaznické centrum: +420 417 977 141, +420 724 666 320, procedury@lazneteplice.cz
Objednání dárkových poukazů a pobytů – Zákaznické centrum: +420 417 977 444, info@lazneteplice.cz. V ostatním se na objednané služby v plném rozsahu vztahují Všeobecné obchodní podmínky, které jsou k nahlédnutí na adrese sídla společnosti a zveřejněny v aktuálním znění na www.lazneteplice.cz.