Co léčíme

 decoding

Lázně Teplice v Čechách patří dlouhodobě na špičku v pohybové medicíně.

Léčba v kombinaci se zdejšími prameny vykazuje mimořádné výsledky. Potkávají se zde sportovci, ale i jejich rodiče a prarodiče. Stále více přijíždějí i lidé pracující u počítače nebo za volantem, předcházejí tak bolestivým stavům spojeným s jednostrannou zátěží. Jsme specialisté na pohybové ústrojí a související obtíže nervového nebo cévního původu:

Léčíme onemocnění pohybového ústrojí

nemoci pohybového ústrojí zánětlivého a degenerativního původu (revmatická artritida, Bechtěrevova nemoc, artrózy), vertebrogenní syndromy, nemoci meziobratlových plotének, osteoporóza, bolestivé syndromy šlach, svalů a svalových úponů, stavy po úrazech a operacích páteře a kloubů, vrozené ortopedické vady, skoliózy

VII/1  revmatoidní arhtritis ,VII/2 spondylitis ankylosans VII/3 (ostatní spondartritis), VII/4 difusní onemocnění pojiva

Využitím elektro-, magnetoterapie, laseru, kryoterapie  dochází k útlumu zánětu a zmírnění bolesti v postižených  tkáních. Vodní procedury, pozitivní termoterapie  pomáhají snižovat  svalový hypertonus a protahovat sval. kontraktury s následným  zvýšeným  pohybovým rozsahem  kloubů  a zlepšeným držením těla. Ruční a lymfatické masáže  mají pozitivní vliv na imunitní systém a trofiku /výživu/měkkých tkání.

VII/5 osteoporosa s komplikacemi

Skupinové a  individuální LTV s fyzioterapeutem a  cvičení v bazénu vede k přiměřené zátěži kosti,  tím stimuluje  funkci osteoblastů a  zmírňuje resorpci kostní  tkáně, zlepšením svalové kondice jsou podpořeny anabolické  děje organismu. Magnetoléčba  má pozitivní vliv na hojení fraktur. Vodní procedury zlepšují prokrvení a metabolismus organismu jako celku.

VII/6 bolestivé  syndromy šlach, šlachových pochev, burz, svalových úponů

Vodní procedury, elektroléčba, magnetoléčba, laser snižují zánětlivou aktivitu , zlepšují   prokrvení a zásobení tkáně živinami, urychlují vylučování  toxických látek z organismu, vedou k rychlejší regeneraci postižené tkáně.  Individuální cvičení s fyzioterapeutem  slouží k nácviku správných pohybových stereotypů.

VII/7 koxartróza, gonartóza,  VII/8 artrózy v ostatních lokalitách

Vodní procedury, plynové injekce, elektro, magnetoléčba, ruční masáže  zlepšují prokrvení  tkáně, tlumí bolest,  společně s termoterapií,  skupinové   a  individuální cvičení přispívá k protažení zkrácených svalů, posílení oslabených svalů ,zlepšení centrace kloubu a tím k většímu pohybovému rozsahu v artrotických kloubech.

VII/9 chronický vertebrogenní algický syndrom

Vodoléčba, termoterapie, elektro, magnetoléčba , ruční masáže, plynové injekce  přispívají  ke  zmírnění  patologicky zvýšeného svalového napětí přetěžovaných svalových skupin, dochází k úlevě od bolesti. Společně s individuálními technikami, LTV upravují svalovou dysbalanci /nerovnováhu/ a vedou  ke zlepšení statodynamiky páteře. 

VII/10 (operace s použitím kloubní náhrady),  VII/11 ( stavy po úrazech pohybového ústrojí a po operacích páteře)

Komplex lázeňských procedur  zlepšuje hojení  operovaných tkání, tlumí pooperační otok a bolest, zlešuje sval. kondici, pohybový rozsah v operovaných kloubech, statodynamiku páteře, provádí se nácvik správných pohybových stereotypů jako prevence recidivy chronického degenerativního procesu /např. ve vyšším segmentu páteře nebo v druhostranném kloubu/.

Léčíme onemocnění nervová

stavy po mozkových příhodách s hybnými poruchami – hemiparézami, roztroušená skleróza, stavy po dětské mozkové obrně, stavy po dětské obrně (polio), hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, po úrazech a operacích mozku, nervosvalová onemocnění,  Parkinsonova nemoc, diabetická polyneuropatie – nervové postižení v důsledku onemocnění cukrovkou.

VI/1 obrna lícního nervu, postpolio syndrom, chabé obrny

Elektrostimulace příslušného postiženého nervu dle IT křivky,  individuální techniky s fyzioterapeutem, LTV udržují svaly ve funkčním stavu, zabraňují sekund. zkrácení postiženích svalů, tím  zlepšují funkční rozsah pohybu a přispívají k prevenci deformit i deviací v kloubech. Dále zlepšují koordinaci končetin, sebeobsluhu, mobilitu, provádí se nácvik náhradních pohybu pro zachování soběstačnosti. Vodní procedury, termoterapie  zlepšují  prokrvení,  trofiku /výživu/ postižených nervů a svalů. Facilitační  techniky umožnují rychlejší  regeneraci Komplexní přístup napomáhá  ke zlepšení celkové fyzické kondice i psychického stavu.

VI/2 polyneuropatie s paretickými projevy

Elektrostimulace příslušného postiženého nervu dle IT křivky,  individuální techniky s fyzioterapeutem, LTV udržují svaly ve funkčním stavu, zabraňují  zkrácení postiženích svalů. Vodní procedury zlepšují prokrvení a tím i výživu postižených svalů a nervů. Ruční a lymfatické masáže  mají pozitivní vliv na imunitní systém.

VI/3 kořenové syndromy

Vodoléčba, termoterapie, elektro, magnetoléčba, ruční masáže, plynové injekce  přispívají  ke  zmírnění  patologicky zvýšeného svalového napětí přetěžovaných sval. skupin, dochází k úlevě od bolesti. Společně s individuálními technikami LTV  upravují svalovou nerovnováhu a vedou ke zlepšení dynamiky páteře. 

VI/4 Zánětlivé nemoci centrálního nervstva

Elektrostimulace příslušného postiženého nervu ,  individuální techniky s fyzioterapeutem, LTV   udržují svaly ve funkčním stavu, zabraňují sekund. zkrácení postiženích svalů , tím  zlepšují funkční rozsah pohybu a přispívají k prevenci deformit i deviací v kloubech. Dále zlepšují koordinaci končetin, sebeobsluhu, mobilitu, provádí se nácvik náhradních pohybu pro zachování soběstačnosti.  Celostní přístup napomáhá  ke zlepšení celkové fyzické kondice  a psychického stavu pacienta. 

VI/5 Hemiparézy a paraparézy cévního původu

Individuální cvičení s fyzioterapeutem, LTV udržují svaly ve funkčním stavu. Zkrácení postiženích svalů, tím  zlepšují funkční rozsah pohybu a přispívají k prevenci deformit i deviací v kloubech. Dále zlepšují koordinaci končetin, sebeobsluhu, mobilitu, provádí se nácvik náhradních pohybu pro zachování soběstačnosti. Vodní procedury zlepšují prokrvení a tím i výživu postižených svalů a nervů. Ruční a lymfatické masáže  mají pozitivní vliv na imunitní systém.

VI/6 Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a perifernícho nervstva s poruchami hybnosti

Vodní procedury zlepšují prokrvení a tím i výživu postižených svalů a nervů. Ruční a lymfatické masáže  mají pozitivní vliv proti otokům a posilují imunitní systém  . Individuální techniky s fyzioterapeutem, LTV udržují svaly ve funkčním stavu, zabraňují sekund. zkrácení postiženích svalů, tím  zlepšují funkční rozsah pohybu a přispívají k prevenci deformit  v kloubech. Dále zlepšují koordinaci končetin, sebeobsluhu, mobilitu, provádí se nácvik náhradních pohybu pro zachování soběstačnosti.

VI/7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění

Vodní procedury, plynové injekce, elektro, magnetoléčba, ruční masáže  zlepšují prokrvení  tkáně, tlumí bolest,  společně s termoterapií,   individuální cvičení  s fyzioterapeutem, stimulace propriocepce  přispívají ke zlepšení stability a rovnováhy  pacienta a udržují svaly ve funkčním stavu. 

VI/8   Nervosvalová onemocnění

Individuální cvičení sensomotorická zlepšují koordinaci končetin, udržení stability pacienta. Vodní procedury, plynové injekce, elektroléčba a magnetoterapie zlepšují prokrvení a tím i výživu postižených svalů a nervů. Ruční a lymfatické masáže mají pozitivní vliv proti otokům a posilují imunitní systém.

VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy

Vodní procedury, plynové injekce, elektro, magnetoléčba, ruční masáže  zlepšují prokrvení  tkáně, tlumí bolest,  společně s termoterapií,   individuální cvičení  s fyzioterapeutem, stimulace propriocepce  přispívají ke zlepšení stability a rovnováhy  pacienta a udržují svaly ve funkčním stavu.

VI/10 Dětská mozková obrna

Individuální LTV příznivě ovlivňujena celkovou motoriku cvičení sensomotorická /například na míčích/zlepšují koordinaci končetin, udržení stability pacienta,zlepšují jeho sebeobsluhu, mobilitu, provádí se nácvik náhradních pohybu pro zachování soběstačnosti. Vodní procedury, termoterapie  zlepšují  prokrvení , výživu postižených nervů a svalů.

VI/11  Parkinsonova nemoc

Pohybová léčba klade důraz na celkovou motoriku. Individuální cvičení sensomotorická zlepšují koordinaci končetin, udržení stability pacienta, příznivě ovlivňují zejména hypokinezu a rigiditu. Vodní procedury, plynové injekce, elektro, magnetoterapie, ruční masáže  zlepšují prokrvení  tkáně, ve výsledku tlumí  zvýšenou únavnost pacienta.

Léčíme post-covidový syndrom

Mnoho lidí, kteří prodělají nemoc COVID-19, trpí i po vyléčení různými obtížemi. Podle lékařských výzkumů obtíže u většiny pacientů přetrvávají ještě několik měsíců. Lázně jsou jediným místem, kde všechny obtíže řešíme komplexně (pokles tělesné a psychické kondice, bolesti svalů, kloubů, únavový syndrom, poruchy spánku, svalová slabost, dechová nedostatečnost, zhoršení chronických onemocnění). Léčbu těchto komplikací opíráme o kombinaci koupelí v naší unikátní minerální termální vodě a o špičkovou fyzioterapii, díky kterým naši hosté dosahují významných zlepšení a celkové regenerace organismu.
Jak na post-covidový syndrom?


Kontraindikace
Kdy je potřeba návštěvu lázní odložit?

Závažné infekční nemoci, nemoci v akutním stadiu, klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie, stavy po hluboké trombóze a tromboflebitidě, labilní a dekompenzovaný diabetes mellitus, opakující se profuzní krvácení, kachexie, zhoubné nádory, nezaléčená epilepsie, psychózy a duševní poruchy, závislost na návykových látkách, nesoběstačnost, inkontinence (neplatí pro Nové lázně), těhotenství, nehojící se kožní defekty, hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (±120 mm Hg).

 

Máte potíž se zády, svaly či klouby? V Teplicích se dostanete do kondice. I chronické obtíže reagují pozitivními změnami.