Léčení dospělých

 

Jsme specialisté na:

Onemocnění pohybového ústrojí

Poruchy pohybového aparátu zánětlivého a degenerativního původu, vertebrogenní syndromy, onemocnění svalů, vazů a povázek, stavy po úrazech a operacích pohybového ústrojí, vrozené ortopedické vady, skoliózy, juvenilní chronická artritida.

Onemocnění cévní

Choroby periférních cév, stavy po zánětech žil a chronického lymfatického otoku, stavy po operacích cévního systému, profesionální vazoneurózy, hypertenzní choroba I. – III. stupně, oběhové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.

Onemocnění nervová

Stavy po mozkových příhodách, stavy po operacích páteře a mozku, roztroušená skleróza, vrozená obrna, dětská mozková obrna, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, svalová onemocnění, nervové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.

 

vysoká úspěšnost léčby: 96,1 %
jak to funguje: jedinečná termální voda, účinná rehabilitace a zkušenosti profesionálů


Kontraindikace

závažné infekční nemoci, nemoci v akutním stádiu, klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie, stavy po hluboké trombóze a tromboflebitidě, labilní a dekompensovaný diabetes mellitus, opakující se profuzní krvácení, kachexie, zhoubné nádory, nezaléčená epilepsie, psychózy a duševní poruchy, závislost na návykových látkách, nesoběstačnost, inkontinence (neplatí pro Nové lázně), těhotenství, nehojící se kožní defekty, hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (±120 mm Hg).

 

Pro lázeňskou péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou indikace stanoveny vyhláškou. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává Indikační seznam, který určuje, co mohou lázeňská zařízení léčit.
více o Indikačním seznamu

 


 

 Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.