Lokomat 5+5 zdarma.

 decoding

AKCE LOKOMAT 5 + 5 ZDARMA

pro období 20.5. – 30.09.2021

Z 10 lekcí dostanete 5 zdarma (tj. sleva 50 %).
Rezervujte na tel.: 417 977 710 / 724 666 326

LOKOMAT: Robot, který učí děti chodit.

V Lázních Teplice v Čechách pomáhá při léčbě dětí nejpokročilejší rehabilitační systém na světě – roboticky asistovaná chůze. Robotické ortézy umožňují nácvik chůze i pasivním dětem a pomáhají k vytvoření funkčních pohybových vzorců.

Jak Lokomat funguje?

Dítě sleduje pohyb panáčka na obrazovce před sebou. Vizuální a akustická zpětná vazba ho zábavnou formou motivuje k plnění úkolů, otočkám, obcházení předmětů a k trénování dalších dovedností potřebných v každodenním životě.

Lokomat využívá vysokou neuroplasticitu mozku. O prováděných aktivitách dítěte okamžitě informuje terapeuta. Na závěr vyhodnotí vedení a rozsah pohybu, svalovou sílu, ušlou vzdálenost a rychlost, a tím umožní lépe vyhodnocovat celou terapii. Cílený a opakovaný trénink výrazně zlepšuje pohybový stereotyp, ale i psychiku dítěte a kvalitu jeho života.

Pro koho je léčba Lokomatem vhodná?

Velký potenciál má robotická rehabilitace pro děti s neurologickými onemocněními, např. DMO, stavy po traumatickém či jiném poškození mozku nebo míchy. Podmínkou je výška od 90 cm do 140 cm a určitá mentální schopnost – aby dítě mohlo spolupracovat s terapeutem a využít interaktivitu přístroje.

Cena: 3 375 Kč za lekci (doporučený počet lekcí: 10)
Místo: dětská léčebna Nové lázně, Teplice