< Zpět

Otázka


Jak dlouho před zvoleným termínem je potřeba nechat vystavit návrh na lázeňskou péči?


Přijet do lázní s přispěním od zdravotní pojišťovny znamená včas požádat o lázeňskou léčbu praktického lékaře, nebo odborného specialistu. Lékař doloží Vaše nálezy a navrhne zdravotní pojišťovně pobyt v lázních. Zde návrh podléhá schválení revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

Platnost schváleného návrhu určuje indikace a typ péče, tedy zda byla schválena

  • komplexní péče (zdravotní pojišťovna hradí ubytování, stravování, léčení)
    U komplexní péče v II. pořadí naléhavosti je platnost lázeňského návrhu do 3 měsíců ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou, nestanoví-li Příloha č. 5 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění pro danou indikaci jinak.
  • nebo příspěvková péče (zdravotní pojišťvna hradí léčení, ubytování se stravou si hradí klient sám).
    Platnost návrhu u příspěvkové lázeňské péče a návrhu na lázeňskou péči pro dětí a dorost je do 6 měsíců ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou, pokud nestanoví Příloha č. 5 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění jinak.

Tyto lhůty napoví, s jakým předstihem je potřeba o lázně zažádat.

Lázeňské pobyty s úhradou zdravotní pojišťovny