< Zpět

Otázka


Jak se dostat do lázní na pojišťovnu?


Požádejte svého praktického nebo ošetřujícího lékaře specialistu, aby Vám vystavil návrh na lázeňskou péči. Pak je proces zahájen. Pravděpodobně bude potřeba doplnit nějaká vyšetření, na jejichž základě lékař do návrhu doplní všechny potřebné údaje (indikace, diagnoza, zdravotní stav) a navrhne lázeňská zařízení, kde byste mohli být léčeni.

Bude-li indikace příslušející do Lázní Teplice, zjistíte v Indikačním seznamu. Pak může lékař na Vaše přání předepsat léčbu v Lázních Teplice v Čechách.

Návrh spolu se všemi požadovanými lékařskými zprávami bude lékařem dál předán Vaší zdravotní pojišťovně, kde jej posoudí revizní lékař. Lázně Teplice spolupracují se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR VZP, VoZP, ZPMV, OZP, ČPZP, ZP Škoda a RB. Pokud bude Váš stav indikován k lázeňské léčbě, revizní lékař návrh schválí. Schválený návrh na lázeňskou péči předá zdravotní pojišťovna do lázní.

Lázeňské pobyty s úhradou zdravotní pojišťovny