Ergoterapie

Ergoterapie je léčebná metoda, jejímž cílem je zapojení pacientů do běžných činností každodenního života. U dětských pacientů probíhá interaktivně. Děti se tak zábavnou formou naučí samostatně oblékat, jíst, pít, dojít si na toaletu a také lokomoci a funkčnímu pohybu.

Metoda ergoterapie je vhodná pro děti s DMP, ADHD, s opožděným psychomotorickým vývojem, s genetickými vadami, jako je např. Downův syndrom, a dále s problémy v oblasti motoriky, grafomotoriky či poruchami polykání.

V Lázních Teplice využíváme moderní rehabilitační pomůcky:

  • Robotická terapie Tyromotion
  • Lokomat – robotem asistovaná chůze
  • Ergoterapie s interaktivní deskou Magic box
  • Rehabilitace s Kosmickým oblečkem

Ergoterapeut aktivně spolupracuje s rodinou dítěte, respektuje její potřeby a přání a zaškoluje rodiče do technik metody, aby s dítětem mohli cvičit i doma.