Lázeňský dům Beethoven otevřen. Po rekonstrukci recepce je Beethoven opět plně v provozu a THERMALIUM je nově přístupné celý den ve všedních dnech i o víkendu v čase od 7:30 do 21:00.

Hipoterapie

Léčba těla i duše na koňském hřbetu

Hipoterapie probíhá v letních měsících na zahradě dětské léčebny Nové lázně. Využíváme ji jako doplňkovou metodu rehabilitace pro děti s problémy neurofyzického a psychomotorického charakteru.

Děti se posadí, případně jinak napolohují (vleže na břiše, s oporou o předloktí) na hřbet speciálně připraveného koně. Když kůň kráčí, střídavý a rytmický pohyb v jeho hřbetu aktivuje všechny úrovně centrální nervové soustavy dítěte. Tato forma terapie pozitivně ovlivňuje posturu a hrubou i jemnou motoriku a příznivě působí také na psychiku handicapovaného pacienta.