Lázeňský dům Beethoven je do 1.4.2024 uzavřen. THERMALIUM se otevře už 27.12. 2023. V době prací v Beethovenu poskytujeme léčebné pobyty v Císařských lázních. Dárkové poukazy a vstupenky do THERMALIA jsou k pořízení na e-shopu.

Hipoterapie

Léčba těla i duše na koňském hřbetu

Hipoterapie probíhá v letních měsících na zahradě dětské léčebny Nové lázně. Využíváme ji jako doplňkovou metodu rehabilitace pro děti s problémy neurofyzického a psychomotorického charakteru.

Děti se posadí, případně jinak napolohují (vleže na břiše, s oporou o předloktí) na hřbet speciálně připraveného koně. Když kůň kráčí, střídavý a rytmický pohyb v jeho hřbetu aktivuje všechny úrovně centrální nervové soustavy dítěte. Tato forma terapie pozitivně ovlivňuje posturu a hrubou i jemnou motoriku a příznivě působí také na psychiku handicapovaného pacienta.