V Lázeňském domě Beethoven probíhá rekonstrukce recepce, lázeňský dům je do 1.4.2024 uzavřen. V době prací v Beethovenu poskytujeme léčebné pobyty v Císařských lázních. THERMALIUM je plně v provozu, otevřené každý den od 9:30 v pracovních dnech, od 7:30 o víkendu. Vchod z ul. Lázeňská.

Rehabilitace robotem Lokomat

Robot, který učí děti chodit

V Lázních Teplice pomáhá při léčbě dětí nejpokročilejší rehabilitační systém na světě – roboticky asistovaná chůze. Robotické ortézy umožňují nácvik chůze i pasivním dětem a pomáhají k vytvoření funkčních pohybových vzorců.

Jak Lokomat funguje
Dítě sleduje pohyb panáčka na obrazovce před sebou. Vizuální a akustická zpětná vazba ho zábavnou formou motivuje k plnění úkolů, otočkám, obcházení předmětů a k trénování dalších dovedností potřebných v každodenním životě.

Lokomat využívá vysokou neuroplasticitu mozku. O prováděných aktivitách dítěte okamžitě informuje terapeuta. Na závěr vyhodnotí vedení a rozsah pohybu, svalovou sílu, ušlou vzdálenost a rychlost, a tím umožní lépe vyhodnocovat celou terapii. Cílený a opakovaný trénink výrazně zlepšuje pohybový stereotyp, ale i psychiku dítěte a kvalitu jeho života.

Indikace – pro koho je léčba Lokomatem vhodná?
Velký potenciál má robotická rehabilitace pro děti s neurologickými onemocněními, např. DMO, stavy po traumatickém či jiném poškození mozku nebo míchy. Podmínkou je výška od 90 cm do 140 cm a určitá mentální schopnost – aby dítě mohlo spolupracovat s terapeutem a využít interaktivitu přístroje.

Cena
3 375 Kč za lekci (doporučený počet lekcí: 10)