Robotická terapie – Tyromotion

Rehabilitace s pomocí robota v dětské léčebně Nové lázně

Tyromotion® patří mezi průlomová zařízení v oblasti fyzioterapie a ergoterapie a významně přispívá k účinnosti léčby fyzické i duševní stránky malých pacientů. Formou hry je silně motivuje k výkonu a rozvíjí jejich motoriku a kognitivní funkce zároveň. Veškerý průběh zaznamenává, vyhodnocuje, a tím zpřesňuje celou diagnostiku i pokroky.

Odborníci v Lázních Teplice zapojují tento systém do léčebného programu dětí s jakýmkoliv druhem centrálního nervového poškození, ať už v důsledku dětské mozkové obrny, úrazu, mozkové či cévní příhody. Velkou výhodou je možnost aktivní i pasivní rehabilitace, a to jak pro horní končetiny, kterým je určen aparát PABLO, tak pro dolní polovinu těla, kterou rehabilituje část s názvem TYMO.

Díky variabilitě nástavců lze začít i s velmi omezenými pohybovými schopnostmi a ty dále rozvíjet. Systém totiž dokáže rozpoznat i dílčí aktivní potenciál a například díky rozložení váhy na TYMO podložce postupně zvyšovat zapojení tam, kde je třeba. Tato forma terapie také umí propojovat hemisféry, kdy se ta nemocná může učit od té zdravé.