Respirium v Lázních Beethoven

Co je Respirium?
  • Respirium znamená oddech, nebo místo pro oddech. Někoho význam přivádí k užívanějšímu slovu „respirační“. Zatímco respirare v latině znamená dýchat, tak respirium je skutečně dech, nebo oddech. Slovo Respirium se tedy zprvu zdá být novotvarem, ale je to právě naopak. Hosté Lázní Beethoven tedy nechávají Respirium vstoupit do svého slovníku, protože zde nacházejí jednu z největších cenností dneška, oddech bezvýhradný, plynulý a blahodárný.
  • V pojetí Lázní Teplice je Respirium zcela novým konceptem, který má napomáhat nastolení pomalejšího a přítomnějšího vnímání. Pobyt v Respiriu slouží k oddechu a zároveň nabízí příležitost naladit se na lázeňský rytmus, tak potřebný pro komplexní přístup k léčbě. Bohatství vjemů se zde předkládá jen zvolna, v pověstné lázeňské pohodě.

  • Respirium v Lázních Beethoven najdete ve vzdálenější části foyer, kde vstoupíte do relaxační zóny. Najdete tu oživené historické scény, volné kopie původního chrliče, busty královny Judity, reliéfu o objevení teplických pramenů, promítání příběhů slavných hostů. Zároveň je zde místo pro podávání pitné kúry přímo z chrliče teplické lvice.