Zahájení lázeňské sezóny 2022 se vydařilo.

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Teplicích se konalo 27.5. – 29.5. 2022. Střed města se naplnil hudbou, stánky a návštěvníky. Navzdory předpovědím se nebeská klenba také rozjasnila, což sehrálo roli příjemného překvapení, a deštníků bylo třeba jen po málu. Kostýmovaný průvod se zástupci církve v čele požehnal teplickým pramenům a věříme tak, že nám přírodní léčivý zdroj zůstane zachován i nadále. Pak už propukla zábava plným proudem na pěti pódiích s vystoupeními mnoha žánrů v doprovodu tance, módy, koní, dobového tržiště a lázeňského piva. Očekávaným hřebem slavností byl ohňostroj, který svou zářivou monumetálností zhmotnil radostnou náladu všech.