Termální voda

Lázně Teplice stojí na místě vývěru jedinečné termální vody hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu s bohatým obsahem minerálů a příměsí radonu. V podobě koupelí a jiné vodoléčby tak teplické prameny dosahují unikátních léčebných výsledků.

Podle současných vědeckých poznatků jsou vlastnosti teplických pramenů výsledkem jedinečných hydrogeologických podmínek:
- homogenní prostředí jedinečné vyvřelé horniny „teplického ryolitu“ v celém časovém rozsahu tvorby termy
- hlubinné založení mohutného vodonosného ryolitového tělesa až 1000 m pod úrovní terénu jako podmínka intenzivního vstřebávání tepla Země a získávání trvale vyrovnané koncetrace minerálních látek, včetně významných stopových prvků pro léčbu
- neobyčejné 18tisícileté časové rozpětí tvorby terem

Příběh teplických pramenů v čase

- 290 000 000
vznik teplického ryolitu

- 16 000
déšť nad Krušnými horami, v současnosti po 18 tisících letech vyvěrá jako léčivá termální voda

0
první důkazy o známosti teplické vody, v prameni keltské a římské mince i šperky

762
podle legendy Václava Hájka z Libočan objevilo teplické prameny prasátko

1154
založen klášter se špitálem poprvé organizovaně využívající termální vodu k léčení

1879
katastrofální průval na nedalekém dole Döllinger, jen díky intenzivním pracem se podařilo vyprázdněné šachty pramenů velmi brzy znovu zaplnit, lázeňská sezóna tak nikdy nebyla přerušena

2000
unikátní sanace šachty nejvyužívanějšího pramene Pravřídlo, zřízení prvotřídního monitorovacího a regulačního systému k využívání a ochraně pramenů

2013
v současnosti dosahuje pramen Pravřídlo teploty 41 °C, díky komplexní péči se kvalita teplických terem zvyšuje a předpokládá se i další zvyšování přirozené teploty

 

Ačkoliv ve světě existuje množství různých vodních zdrojů i terem s léčivým potenciálem, není známa lokalita, která by byla s Teplicemi srovnatelná. Ani v české kotlině, na přírodní zdroje neobyčejně bohaté, nejsou teplickým ostatní ani vzdáleně podobné.

Chemická analýza

Kationty pramen Pravřídlo
Antimon mg/l <0,0008
Barium mg/l 0,01
Beryllium mg/l 0,00169
Cesium mg/l 0,018
Cín mg/l 0,0008
Draslík mg/l 10,58
Hořčík mg/l 6,486
Lithium mg/l 0,382
Mangan mg/l 0,002
Měď mg/l 0,00059
Rubidium mg/l 0,075
Sodík mg/l 211,6
Stroncium mg/l 0,441
Stříbro mg/l 0,00043
Vápník mg/l 40,7
Železo mg/l 0,015

 

Anionty pramen Pravřídlo
Bromid mg/l 0,157
Fluorid mg/l 5,74
Hydrogenarseničan mg/l 0,01
Hydrogenfosforečnan mg/l 0,024
Hydrogenuhličnan mg/l 502
Chlorid mg/l 50,8
Jodid mg/l 0,008
Seleničitan mg/l <0,0008
Síran mg/l 132,6

 

Ostatní komponenty pramen Pravřídlo
Kyselina boritá mg/l 0,373
Kyselina křemičitá mg/l 61,74
Radium 226 Bg/l 0,086
Volný oxid uhličitý mg/l 78 

 Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.