Akce Lokomat 5+5 ZDARMA

pro období 01.06. – 30.09.2020

Nové lázně, Teplice

Rezervace na tel.: 417 977 444 nebo na info@lazneteplice.cz.

Robot Lokomat představuje v současnosti nejpokročilejší rehabilitační systém na světě. Jeho zarážení do programu komplexní lázeňské léčby posouvá možnosti léčebných výsledku na vyšší úroveň.

Robotická terapie využívá neuroplasticity centrálního nervového systému. Robotické ortézy umožnují dítěti nácvik chůze a pomáhají k vytvoření funkčních pohybových vzorců. Biofeedback, což je zpětná vazba, okamžitě informuje terapeuta o aktivitě dítěte při prováděné lokomoci. Tyto aktivity se zaznamenají v reportu (vedení pohybu, svalová síla, rozsah pohybu, ušlá vzdálenost, rychlost..) a umožní lépe vyhodnocovat terapii. Cílený a opakovaný trénink přispívá k výraznému zlepšení pohybového stereotypu, ale i psychiky a tím i kvality života.

LOKOMAT tedy:

:: umožnuje i pasivnímu dítěti nácvik chůze,

:: využívá vysoké neuroplasticity mozku v dětském veku,

:: pomáhá k vytvoření funkčních pohybových vzorců,

:: opakovaný trénink zlepšuje stav pohybového aparátu a znásobuje výsledky tradiční léčby.

Pro koho je LOKOMAT:

Velký potenciál má robotická rehabilitace pro děti s neurologickými onemocněními, např. DMO, stavy po traumatickém či jiném poškození mozku nebo míchy.

Podmínkou je výška od 90 cm do 140 cm a určitá mentální schopnost spolupráce s terapeutem a interaktivitou.

Rezervace na tel.: 417 977 444 nebo na info@lazneteplice.cz.