Beethoven 250

Teplické lázně jsou místem, kde Beethoven z celých Čech zanechal největší stopu. Lázně Teplice v Čechách jsou tak nedílnou součástí mezinárodních oslav 250. výročí narození nejslavnějšího skladatele všech dob Ludwiga van Beethovena (1770 - 2020).

 decoding

V roce 2020 to bylo právě 250 let od narození celosvětově největšího hudebního velikána Ludwiga van Beethovena.

Beethoven v Teplicích
1811, 1812

Beethoven našel v teplických lázních tolik inspirace, aby zde vznikla Sedmá i Osmá symfonie. Ale také Devátá, nejslavnější hudební dílo všech dob, se začala psát v teplické Lázeňské uličce.

Kromě bohaté umělecké tvorby prožíval Beethoven v Teplicích i citová hnutí. Ta vyústila v sepsání jedné z největších záhad hudebních dějin. Slavné dopisy Nesmrtelné milence Beethoven totiž nikdy neodeslal. A tak se historici přou dodnes, kdo byla ta, pro kterou slavný skladatel tolik zahořel v teplickém domě Zlaté slunce v létě roku 1812.

Teplice si Beethovenova odkazu cení dodnes. Světový velikán patří k nejvýraznějším osobnostem teplické historie, a tak není divu, že jeho jméno dnes nese lázeňský dům i restaurace, v jejichž zdech Beethoven pobýval. Velkou poctou je každoroční Hudební festival Ludwiga van Beethovena, měsíční cyklus koncertů vzdává hold někdejšímu lázeňskému hostu.

 decoding

Deset zastavení s Beethovenem v Teplicích

Podrobnější připomínku Beethovenových pobytů v Teplicích najdete tzv. na místě činu. Přímo v Lázeňském domě Beethoven je umístěno Deset zastavení s Beethovenem, kde se lze dozvědět, co Beethovena přivedlo do Teplic, v jakých dílech zaznamenal svou teplickou inspiraci a kdo mohl být legendární Nesmrtelnou milenkou.

PROJDĚTE SI
Deset zastavení s Beethovenem v Teplicích

 

 decoding

Kde Beethoven bydlel?

Beethovenův pokoj, který slavný komponista obýval v roce 1812, je důstojně stylizovanou upomínkou na pobyt hudebního velikána. Právě zde začal skicovat slavnou Devátou symfonii. Pokoj je součástí Lázeňského domu Beethoven nikoliv jako oprašované muzeum, ale exkluzivní místo, které stejně jako tehdy stále slouží lázeňským hostům.

 decoding

Beethoven přijíždí

I když Beethoven neměl cestování rád, podstoupil třídenní jízdu dostavníkem, aby v teplických lázních našel úlevu a lepší kondici.

3.8.1811, Teplice – Srpnového rána přijíždí dostavník z Vídně. Po 3denní cestě vystupuje muž menší postavy a ubytovává se v domě Zlatá harfa. Do knihy hostů se nechal zapsat jako Ludwig van Beethoven, komponista z Vídně.

 decoding

Café Restaurant Beethoven

Na zdech lze číst Beethovenův rukopis, a to pouze z těch děl, které psal během pobytu v Teplicích. Se svolením držitele Beethovenovy pozůstalosti tak mohly být použity na stěnách restaurace, která sídlí ve stejném domě, kde bydlel Ludwig van Beethoven v roce 1811. Na slavného skladatele odkazuje i zde točený pivní speciál vařený metodou z Beethovenových dob.

 decoding

Lázeňský dům Beethoven

Nejslavnější, největší, nejstarší teplická lázeňská stavba nese jméno po svém někdejším návštěvníkovi. Věhlas jména Beethoven tak hraje první housle nejen v hudbě, ale i v lázeňství.

 decoding

Hudební festival Ludwiga van Beethovena

Každoroční Hudební festival Ludwiga van Beethovena, měsíční cyklus koncertů vzdává hold někdejšímu lázeňskému hostu.

 decoding

Legendární dopisy „Nesmrtelné milence“

Všechny ženy v umělcově životě, o které se ucházel a nebylo jich málo, Beethovena odmítly. 6.července roku 1812 ve svém pokoji v domě Zlaté Slunce usedá Beethoven ke stolu a píše legendární dopisy Nesmrtelné milence. Protože na těchto dopisech nebylo uvedeno jméno adresátky, nemůžeme s jistotou říci, která dáma tolik uchvátila umělcovo srdce. Hudební historici tak měli spoustu práce, hon na „Nesmrtelnou milenku“ trval bezúspěšně dlouhá desetiletí. Nicméně vztah k této tajemné ženě ovlivnil jeho život i tvorbu na dlouhá léta a je pravdou, že Beethoven na ni vzpomínal do konce života.

 decoding

Setkání dvou velikánů

Beethoven a Goethe se poprvé setkali 19. července 1812. Na Goetha jejich setkání velice zapůsobilo, v dopise své choti se svěřil, že nikdy neviděl soustředěnějšího, energičtějšího a vroucnějšího umělce.V dalších dnech se pak spolu opět setkávali. Beethoven Goethovi hrál na klavír své skladby a oba se procházeli zámeckým parkem. A zde na proslulé promenádě, za Zahradním a plesovým domem, došlo ke známému střetnutí jejich názorů. Ve chvíli, kdy potkali císařovnu Marii Ludoviku, choť císaře Františka I, uhlazený Goethe tehdy ustoupil v uctivém úklonu smekaje klobouk, zatímco Beethoven, vědom si své ceny, rozrazil špalír a pokračoval v chůzi středem promenády. „Na Vás jsem počkal, protože Vás ctím a vážím si Vás, jak si zasloužíte“, poznamenal Beethoven k zaraženému básníkovi, „ale tam těm jste prokázal příliš mnoho cti“. Důsledkem teplického setkání bylo, že oba velikáni si neporozuměli.

 decoding

Beethovenova tvorba v Teplicích

Už Beethovenův první pobyt v Teplicích měl v jeho životě a tvorbě hluboký význam, a to nejen z hlediska tvůrčího, ale i společenského. Vznikla tu jeho významná díla, věnoval se tu také revizi svých starších děl a setkal se tu s předními představiteli mladé německé kultury. Kromě léčení podlomeného zdraví Ludwig van Beethoven v Teplicích vedl společenský život a usilovně komponoval. V roce 1811 zde pracoval na Symfonii č. 7 a věnoval se předehrám Král Štěpán a Zříceniny athénské. Během pobytu v roce 1812 pracoval na Symfonii č. 8 a skicoval vrcholnou Symfonii č. 9.