Co léčíme

Lázně Teplice v Čechách patří dlouhodobě na špičku v pohybové medicíně.

Léčba v kombinaci se zdejšími prameny vykazuje mimořádné výsledky. Potkávají se zde sportovci, ale i jejich rodiče a prarodiče. Stále více přijíždějí i lidé pracující u počítače nebo za volantem, předcházejí tak bolestivým stavům spojeným s jednostrannou zátěží. Jsme specialisté na pohybové ústrojí a související obtíže nervového nebo cévního původu:

Léčíme onemocnění pohybového ústrojí

nemoci pohybového ústrojí zánětlivého a degenerativního původu (revmatická artritida, Bechtěrevova nemoc, artrózy), vertebrogenní syndromy, nemoci meziobratlových plotének, osteoporóza, bolestivé syndromy šlach, svalů a svalových úponů, stavy po úrazech a operacích páteře a kloubů, vrozené ortopedické vady, skoliózy

Léčíme onemocnění nervová

stavy po mozkových příhodách s hybnými poruchami – hemiparézami, roztroušená skleróza, stavy po dětské mozkové obrně, stavy po dětské obrně (polio), hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, po úrazech a operacích mozku, nervosvalová onemocnění,  Parkinsonova nemoc, diabetická polyneuropatie – nervové postižení v důsledku onemocnění cukrovkou

Léčíme onemocnění cévní

onemocnění periferních cév, stavy po zánětech žil a trombózách, chronické lymfatické otoky, stavy po operacích cévního systému, cévní poruchy při onemocnění cukrovkou, profesionální vasoneurózy

Kontraindikace
Kdy je potřeba návštěvu lázní odložit?

Závažné infekční nemoci, nemoci v akutním stadiu, klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie, stavy po hluboké trombóze a tromboflebitidě, labilní a dekompenzovaný diabetes mellitus, opakující se profuzní krvácení, kachexie, zhoubné nádory, nezaléčená epilepsie, psychózy a duševní poruchy, závislost na návykových látkách, nesoběstačnost, inkontinence (neplatí pro Nové lázně), těhotenství, nehojící se kožní defekty, hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (±120 mm Hg).

 

Léčení za účasti zdravotní pojišťovny

Do lázní můžete přijet na léčení s účastí zdravotní pojišťovny:

Komplexní lázeňská péče
Léčení plně hradí pojišťovna, stravování a ubytování pojišťovna hradí v základním standardu.

Příspěvková lázeňská péče
Léčení hradí pojišťovna, stravování a ubytování hradíte sami přímo v lázních.

Oba typy představují plnou lázeňskou léčbu (cca 21 procedur týdně). Liší se v délce pobytu, kterou určuje dle příslušné indikace Indikační seznam (vydaný vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR, která určuje, jaká onemocnění mohou lázeňská zařízení léčit a za jakých podmínek může být lázeňská péče hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění).

Máte nárok na proplacení léčby? Zde najdete postup, jak do lázní s účastí zdravotní pojišťovny.

 

Léčení jako samoplátce

Do lázní můžete i bez lékařského doporučení. Stačí nám dát vědět a lze zajistit plnou lázeňskou léčbu s programem procedur na míru. /činky pramene a zkušenosti našich lékařů, fyzioterapeutů i masérů jsou nepřenosné.

Přijeďte na Léčebný pobyt Klasik.

Máte potíž se zády, svaly či klouby? V Teplicích se dostanete do kondice. I chronické obtíže reagují pozitivními změnami.