Historie

Věhlas Lázní Teplice trvá už po staletí

Kdy se začala psát historie teplických lázní?
Zhruba 16 tisíc let před naším letopočtem začal do hlubin země pronikat déšť z Krušných hor. Podzemní voda postupně vstřebávala teplotu, mineralizaci a léčivé vlastnosti. A tak se dnes, po 18 tisících letech působení, z krušnohorského deště stala termální minerální voda s významným léčivým potenciálem, pro který se sem sjíždějí hosté z celého světa.

Jak šel čas v Teplicích
První zmínky o termální vodě v Teplicích pocházejí už z počátku našeho letopočtu. Římané a Keltové do šachty pramene vhazovali mince na vyjádření díků léčivé síle pramenů. Rok 762 zmiňuje ve své kronice o teplických pramenech Václav Hájek z Libočan – podle legendy si v minerální vodě prasátko uzdravilo nožku. Počátkem 12. století česká královna Judita nechala na místě pramenů vystavět klášter, jehož součástí byl i špitál. Při léčení se využívala právě termální voda. O lázních v dnešním slova smyslu hovoříme od 16. století, kdy se stavějí první lázeňské domy a město Teplice získává na věhlasu. Lázně od té doby hostí spoustu významných osobností, včetně ruského cara Petra Velikého, později Ludwiga van Beethovena nebo císařovny Sissi.