Příběh Lázní Teplice

Jak šel čas? Toto jsou nejvýznamnější milníky historie Lázní Teplice:

 • 16 000 př. n. l. – déšť z Krušných hor stéká pod zem a postupně se vytváří termální minerální prameny
 • Počátek letopočtu – Římané a Keltové objevují léčivý potenciál pramenů a do šachty Pravřídlo vhazují mince jako poděkování
 • 762 – podle legendy objevuje teplické prameny prasátko, které si sem chodí léčit nemocnou nožku
 • 1154 – královna Judita nechává vystavět na místě pramenů klášter se špitálem
 • 1580 – stavějí se první kamenné lázeňské domy, saští kurfiřté se stávají prvními pravidelnými hosty lázní
 • 1712 – návštěva ruského cara Petra I. Velikého, car poté nechává vyhledat termální prameny v Rusku
 • 1756–1763 – během sedmileté války byly Teplice vyhlášeny nevojenským prostorem, léčí se zde vojáci z obou táborů
 • 1811, 1812 – návštěva významného hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena
 • 1813 – bitva o lázeňské Teplice (bitva u Chlumce) zastavila Napoleonovo tažení Evropou
 • 1854 – návštěva císařovny Sissi, na její počest byla otevřena nová lázeňská budova
 • 1992 – založena akciová společnost Lázně Teplice v Čechách
 • 1998 – otevřen nový velký termální bazén v lázeňském domě Beethoven