Informace o fúzi sloučením

INFORMACE O FÚZI SLOUČENÍM

Vážení,

tímto bychom Vás chtěli informovat, že s účinností ke dni 1.10.2020 došlo k zápisu fúze sloučením společnosti Klinika CLT, spol. s r.o., se sídlem Laubeho náměstí 272/2, 415 01 Teplice, IČO: 25049127, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 15102, která je v postavení společnosti zanikající, a společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČO 44569491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 207, která je v postavení společnosti nástupnické, v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Fúze“) do obchodního rejstříku.

V důsledku Fúze došlo k zániku společnosti Klinika CLT, spol. s r.o. a přechodu veškerého jejího jmění, včetně práv a povinností ze smluvních vztahů, na nástupnickou společnost Lázně Teplice v Čechách a.s.

V této souvislosti uvádíme, že veškeré dokumenty, ve kterých je jako smluvní strana uvedena zanikající společnost Klinika CLT, spol. s r.o., mohou zůstat bez jakýchkoliv změn či omezení v platnosti a není proto nutné uzavírat s nástupnickou společností smlouvy nové či v této souvislosti činit jakákoliv jiná právní jednání.

S odvoláním na výše uvedené si Vás dovolujeme požádat, abyste tuto skutečnost vzali na vědomí a abyste zajistili ve fakturačním a korespondenčním systému Vaší společnosti provedení příslušných změn ohledně identifikačních údajů nástupnické společnosti tak, aby byly vyloučeny jakékoliv případné komplikace při vzájemné komunikaci.

Kontaktní a identifikační údaje nástupnické společnosti jsou následující:

Obchodní firma Lázně Teplice v Čechách a.s.
Sídlo, doručovací adresa Mlýnská 253, 415 38 Teplice
IČO 44569491
DIČ CZ44569491
Bankovní spojení ČSOB (CZK) 515010363/0300

ČSOB (EUR) IBAN CZ 53 0300 1712 8005 1501 0363

V případě jakýchkoliv nejasností či dalších dotazů prosím kontaktujte v této záležitosti paní Ing. Lenku Waldhauser, ekonomickou ředitelku na telefonním čísle 417 977 404, popř. emailové adrese: waldhauser@lazneteplice.cz.

Lázně Teplice v Čechách a.s.
Radek Popovič
statutární ředitel