Dětská rehabilitace – Kosmický obleček

Kosmický obleček využíváme v dětské léčebně Nové lázně od roku 2014. Funguje jako doplňková metoda rehabilitace, která výrazně posiluje účinky standardních terapií. Základním cílem Kosmického oblečku je především korekce chůze.

Indikace – pro jaké děti je léčba Kosmickým oblečkem vhodná?

  •     od 1 roku do 12 let (obleček máme k dispozici od velikosti 86)
  •     dosahují minimálně 6. stupně lokomočního stadia dle Vojty (postaví se a s oporou o ruce nebo bez ní zůstane stát)
  •     jsou mentálně schopné poslouchat instrukce
  •     nejsou zcela nevidomé
  •     nemají dekompenzovanou epilepsii (anebo časté křečovité epi-záchvaty) či diabetes
  •     jsou léčeny v Nových lázních (v rámci pobytu hrazeném zdravotní pojišťovnou, nebo v rámci samopláteckého pobytu)

Jak probíhá léčba Kosmickým oblečkem?
Při první lekci individuálního cvičení fyzioterapeut nejprve posoudí, zda je pro dané dítě léčba Kosmickým oblečkem vhodná. Jedna lekce s Kosmickým oblečkem trvá 30–70 minut (v závislosti na stavu dítěte). Rehabilitace by měla zahrnovat alespoň 5 lekcí. Cvičí se každý všední den, takže celá terapie trvá minimálně 1 týden.

Cena rehabilitace (5 lekcí po dobu 1 týdne): 9 375 Kč

Pokud se po prvních dvou lekcích zjistí, že terapie není pro malého pacienta vhodná, může fyzioterapeut proceduru ukončit. V takovém případě se vrací částka za zbylé 3 lekce.