Rekonstrukce vchodu Lázeňského domu Beethoven

V období od prosince 2023 do března 2024 budou probíhat v Lázeňském domě Beethoven dílčí rekonstrukční práce. Pro jejich proveditelnost je nutná uzavírka lázeňského domu od 1.12. 2023 do 1.4. 2024. V této době budou pro léčebné pobyty k dispozici ostatní lázeňské budovy: Císařské lázně, Kamenné lázně i depandance Sadové lázně a Lázeňský dům Jirásek.

Nejviditelněji se rekonstrukce projeví ve vstupním prostoru lázeňského domu, kde plánujeme sjednotit úroveň pochozí plochy. Cílem je usnadnit přístup tak, aby již nebyl komplikován stupni schodů a výrazně se tak zjednodušila průchodnost recepce. V proměněném vestibulu se budou cítit komfortněji nejen lidé s pohybovým omezením, ale všichni hosté a návštěvníci lázní.

Lázeňský dům Beethoven by se měl opět naplno otevřít 2.4. 2024, nicméně THERMALIUM bude přístupné i v průběhu rekonstrukce. Uzavřeno bude pouze v prosinci od 1.12. 2023 do 26.12. 2023. Po svátcích od 27.12. už bude opět otevřeno, nicméně kvůli pracem probíhajícím ve vstupu do budovy se bude vcházet z Lázeňské uličky. Pozor, tento provizorní přístup nebude bezbariérový, bude nutné vyjít do prvního patra po schodech.

Otevírací doba THERMALIA v průběhu rekonstrukce přehledně zde: Otevírací doba THERMALIA 2023-2024
Aktuálně platné vstupenky do THERMALIA (barva šedá, na vstupence uvedena platnost do 31.3.2024) budou z důvodu prosincové uzavírky mít prodlouženou platnost do 30.4.2024.