Nové lázně

- specializované na léčbu dětí (od 6 měsíců až do 18 let věku)
- léčení všech druhů onemocnění pohybového aparátu a nervové soustavy (více o specializaci)
- hlavním zdrojem léčby termální minerální voda z pramene Pravřídlo s výrazným myorelaxačním účinkem v kombinaci s účinnou a kvalifikovanou rehabilitací
- v roce 2013 a 2014 investice v řádu 30 milionů korun do nového interiéru, vybavené herny, dalšího výtahu, nových cvičeben, hydromasážních van atd.
- v klidném prostředí šanovského parku
(více o indikačním seznamu - specializace na léčbu hrazenou zdravotní pojišťovnou)

Kontakt do Nových lázní: 417 977 703

Konzultace provádí naši specialisti vyškolení v RL- Corpus Olomouc, kteří vlastní Mezinárodní certifikát Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku.


 

Robotika opět rozšiřuje možnosti dětské léčby

 

Rozvíjí motoriku i kognitivní funkce zároveň. Formou hry silně motivuje k výkonu. Veškerý průběh zaznamenává, vyhodnocuje a tím zpřesňuje celou diagnostiku i pokroky. Takhle pracuje zařízení tyromotion®, které Lázně Teplice v Čechách pořídily do dětské léčebny Nové lázně.

Zdejší odborníci v oblastech fyzioterapie a ergoterapie zapojují tento systém do léčebného programu dětí s jakýmkoliv druhem
centrálního nervového poškození, ať už v důsledku dětské mozkové obrny, úrazu, mozkové, či cévní příhody. Velkou výhodou je možnost aktivní i pasivní rehabilitace, a to jak pro horní končetiny, kterým je určen aparát PABLO, tak pro dolní polovinu těla, kterou rehabilituje část s názvem TYMO.

Díky variabilitě nástavců lze začít i s velmi omezenými pohybovými schopnostmi a ty dále rozvíjet. Systém totiž dokáže rozpoznat i dílčí aktivní potenciál a například díky rozložení váhy na TYMO podložce postupně zvyšovat zapojení tam, kde je třeba. Navíc tato terapie také umí propojovat hemisféry, kdy ta nemocná se může učit od zdravé. Už nyní panuje velké očekávání, neboť i prvotní výsledky jsou slibné, a to ve zdokumentovaných číslech i, což je nejlepší, ve zjevných pokrocích fyzické i duševní stránky dítěte.

 


Rehabilitace s robotem - první v ČR

Děti učí chodit robot. Nejpokročilejší rehabilitační systém na světě je nyní v dětské léčebně Nové lázně v Teplicích.

LOKOMAT
- umožňuje i pasivnímu dítěti nácvik chůze
- využívá vysoké neuroplasticity mozku v dětském věku
- pomáhá k vytvoření funkčních pohybových vzorců
- opakovaný trénink zlepšuje stav pohybového aparátu a znásobuje výsledky tradiční léčby


Robotem asistovaná chůze

Robotická terapie využívá neuroplasticity centrálního nervového systému. Robotické ortézy umožňují dítěti nácvik chůze a pomáhají k vytvoření funkčních pohybových vzorců. Biofeedback, což je zpětná vazba, okamžitě informuje terapeuta o aktivitě dítěte při prováděné lokomoci. Tyto aktivity se zaznamenají v reportu (vedení pohybu, svalová síla, rozsah pohybu, ušlá vzdálenost, rychlost..) a umožní lépe vyhodnocovat terapii. Cílený a opakovaný trénink přispívá k výraznému zlepšení pohybového stereotypu, ale i psychiky a tím i kvality života.

Motivace hrou

Dítě sleduje pohyb panáčka na obrazovce před sebou. Prostřednictvím této vizuální a akustické zpětné vazby je zábavnou formou motivováno k plnění úkolů, otoček, obcházení předmětů a různých dovedností potřebných v každodenním životě.

Indikace

Velký potenciál má robotická rehabilitace pro děti s neurologickými onemocněními, např. DMO, stavy po traumatickém či jiném poškození mozku nebo míchy. Podmínkou je výška od 90 cm do 140 cm a určitá mentální schopnost – možnost spolupráce s terapeutem a interaktivitou.

Cena

3375 Kč za lekci/ (doporučný počet lekcí 10)

Pro klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny, Vojenské zdravotní pojišťovny, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky poskytujeme zvýhodnění ve výši 20% na Lokomat.

Slevy není možné kombinovat s jinými slevami či akčními nabídkami.

 

 


Koberec jako monitor - novinka ergoterapie

 

MAGIC BOX

Tato interaktivní deska je pro děti velmi vhodnou vzdělávací pomůckou. V současném době, kdy jsou děti schopné ovládat samostatně počítačovou techniku, je výuková projekce velmi motivující. Při práci učíme správný úchop a cílený pohyb s dotykovým perem. Projekce na zemi je pro děti velmi vhodná i z pozice dostupnosti. Mohou po ní lézt , což je pro děti s handicapem přirozené. Jsou tak motivovány k pohybu a posilují tím své motorické dovednosti. Rozvíjíme logické myšlení, matematické znalosti, prostorovou orientaci, rozpoznávání barev a tvarů. Vše je zábava, promyšleně předkládané úkoly maximalizují ergoterapeutický efekt, děti se ale plně soustředí na hru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nové lázně |  Pobyty hrazené zdravotní pojišťovnou

 

Posila dětského léčení: Kosmický obleček

 

Po dlouhodobém zkoumání a zkoušení máme v naší dětské léčebně Nové lázně od 1.9.2014 Kosmický obleček jako nový způsob, jak zefektivnit dětskou rehabilitaci. U vhodných dětí tak lze přiřadit k léčebnému programu i tuto metodu, která doplní standardní terapie a je možné, že jejich účinky výrazně posílí. Základním cílem Kosmického oblečku je především korekce chůze.

Dítě indikované pro Kosmický obleček:

  • dosahuje minimáně 6. stupně lokomočního stadia dle Vojty (dítě se postaví a s oporou o ruce či samostatně zůstane stát)
  • mentálně je schopno nechat se instruovat
  • je v rozmezí věku 1 rok - cca 12 let (obleček máme k dispozici od velikosti 86)
  • není zcela slepé
  • nemá dekompenzovanou epilepsii (anebo časté křečovité epi-záchvaty) či diabetes
  • je léčeno v Nových lázních (v rámci pobytu hrazeném zdravotní pojišťovnou, nebo v rámci samopláteckého pobytu)

Vhodnost léčby Kosmickým oblečkem bude u dítěte finálně posouzena dle první lekce individuálního cvičení s fyzioterapeutem.

Jedna lekce s Kosmickým oblečkem trvá 30 - 70 minut v závislosti na stavu dítěte. Rehabilitace by pak měla zahrnovat minimálně 5 lekcí. Cvičí se každý všední den, takže celá terapie trvá minimálně 1 týden.

Cena rehabilitace Kosmický obleček
v délce trvání 1 týdne (5 lekcí)
je 9.375 Kč.

Pokud se po prvních dvou lekcích zjistí, že terapie není pro pacienta vhodná, může fyzioterapeut proceduru ukončit. V takovém případě se vrací částka za zbylých 3 lekcí.

Jak rezervovat?

Nejdříve je potřeba naplánovat celou léčbu včetně termínu, abychom mohli zjistit, zda je terapie s Kosmickým oblečkem v daném období možná. Takže nás prosím kontaktujte, abychom společně vybrali vhodný termín. Pokud je léčba dítěte hrazena zdravotní pojišťovnou (tzv. Komplexní lázeňská léčba), je potřeba vyčkat na doručení návrhu k nám.

Kontakt: 417 977 703
Přijímací kancelář Nové lázně (k dispozici každý všední den do 15:00)

 


Více o léčení dětí v Lázních Teplice v Čechách | Indikační seznam

 Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.