COVID opatření od 22.11.2021

Ve zdravotnickém zařízení se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének. Host nesmí mít klinické příznaky respiračního onemocnění.

Zákazníci, směřující do THERMALIA a na další služby pro veřejnost, zákazníci restaurací, kaváren a  hosté na wellness a hotelových pobytech  s výjimkou dětí do 12 let musí doložit:

  • že jsou ve lhůtě 180 dní po covidu,
  • nebo že mají alespoň 14 dní po dokončeném očkování,
  • nebo negativní  PCR test (ne starší než 72 hodin) – platí pro osoby mladší 18 let, po první očkovací dávce nebo s prokázanou kontraindikací  pro očkování.

Zákazníci, nastupující na léčebně rehabilitační péči musí doložit:

  • že jsou ve lhůtě 180 dní po covidu,
  • nebo že mají alespoň 14 dní po dokončeném očkování,
  • nebo negativní  PCR test (ne starší než 72 hodin).

Poukazy a vstupenky prodlouženy

Dárkové poukazy a vstupenky do THERMALIA, které nebude možné v důsledku protiepidemických opatření vlády ČR vyčerpat, se automaticky prodlouží do 30.11.2021. Poté již nebude možné dále prodloužit.
Dárkové poukazy a vstupenky do THERMALIA jsou stále v prodeji.

Neuplatňujeme stornopoplatky:

  • pokud prokazatelně onemocníte,
  • pokud prokazatelně máte nařízenu karanténu,
  • pokud by bylo nutné omezit, či pozastavit poskytování našich služeb z titulu mimořádných opatření Vlády ČR.

Pokud se Vás dotkne jedna z těchto náhlých změn, nic se neděje, bezplatně se domluvíme na novém termínu.
Při přesunu do příštího roku Vám podržíme cenu dle ceníku 2021 (platí při přesunu do 28.2.2022). Obsah pobytu bude připraven dle nabídky léčebných a relaxačních pobytů pro rok 2022.