Lázeňský dům Beethoven je do 1.4.2024 uzavřen. THERMALIUM se otevře už 27.12. 2023. V době prací v Beethovenu poskytujeme léčebné pobyty v Císařských lázních. Dárkové poukazy a vstupenky do THERMALIA jsou k pořízení na e-shopu.

COVID opatření

Prokazovat bezinfekčnost již není povinné.
Stále však platí, že infekční nemoci vč. covid-19 jsou kontraindikací pro poskytování lázeňské péče.
Pro přijetí do lázní nesmí mít host klinické příznaky respiračního onemocnění.

Neuplatňujeme stornopoplatky:

  • pokud prokazatelně onemocníte,
  • pokud prokazatelně máte nařízenu karanténu,
  • pokud by bylo nutné omezit, či pozastavit poskytování našich služeb z titulu mimořádných opatření Vlády ČR.