Léčení dospělých

Jsme specialisté na onemocnění pohybového ústrojí, onemocnění nervová a cévní.

Využíváme účinků léčivé termální vody v kombinaci s léty prověřenými i osvědčenými moderními rehabilitačními metodami pod vedením zkušených profesionálů. Úspěšnost léčby v Lázních Teplice je nadprůměrně vysoká, přesahuje 96 %.

Pomáháme při problémech s pohybovým aparátem
Léčíme poruchy pohybového aparátu zánětlivého a degenerativního původu, vertebrogenní syndromy, onemocnění svalů, vazů a povázek, stavy po úrazech a operacích pohybového ústrojí, vrozené ortopedické vady, skoliózy a juvenilní chronickou artritidu.

Ulevujeme při potížích s cévami
Zaměřujeme se na léčbu chorob periferních cév, na stavy po zánětech žil a chronického lymfatického otoku, stavy po operacích cévního systému, profesionální vazoneurózy, hypertenzní chorobu I. – III. stupně a oběhové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.

Zaměřujeme se na nervová onemocnění
Rehabilitujeme stavy po mozkových příhodách, stavy po operacích páteře a mozku a další nemoci, jako je roztroušená skleróza, vrozená obrna, dětská mozková obrna, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, svalová onemocnění a nervové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.

Kontraindikace – pro koho lázeňská léčba není vhodná
Závažné infekční nemoci, nemoci v akutním stadiu, klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie, stavy po hluboké trombóze a tromboflebitidě, labilní a dekompenzovaný diabetes mellitus, opakující se profuzní krvácení, kachexie, zhoubné nádory, nezaléčená epilepsie, psychózy a duševní poruchy, závislost na návykových látkách, nesoběstačnost, inkontinence (neplatí pro Nové lázně), těhotenství, nehojící se kožní defekty, hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (±120 mm Hg).

Přečtěte si, jaká další onemocnění léčíme.