Léčení dospělých

Léčebný pobyt Klasik

Jsme specialisté na onemocnění pohybového ústrojí, onemocnění nervová a cévní.

Využíváme účinků léčivé termální vody v kombinaci s léty prověřenými i osvědčenými moderními rehabilitačními metodami pod vedením zkušených profesionálů. Úspěšnost léčby v Lázních Teplice je nadprůměrně vysoká, přesahuje 96 %. Jakými procedurami léčíme a jak to funguje?

Pomáháme při problémech s pohybovým aparátem
Léčíme poruchy pohybového aparátu zánětlivého a degenerativního původu, vertebrogenní syndromy, onemocnění svalů, vazů a povázek, stavy po úrazech a operacích pohybového ústrojí, vrozené ortopedické vady, skoliózy a juvenilní chronickou artritidu.

Ulevujeme při potížích s cévami
Zaměřujeme se na léčbu chorob periferních cév, na stavy po zánětech žil a chronického lymfatického otoku, stavy po operacích cévního systému, profesionální vazoneurózy, hypertenzní chorobu I. – III. stupně a oběhové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.

Zaměřujeme se na nervová onemocnění
Rehabilitujeme stavy po mozkových příhodách, stavy po operacích páteře a mozku a další nemoci, jako je roztroušená skleróza, vrozená obrna, dětská mozková obrna, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, svalová onemocnění a nervové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.

Léčíme post-covidový syndrom

Mnoho lidí, kteří prodělají nemoc COVID-19, trpí i po vyléčení různými obtížemi. Podle lékařských výzkumů obtíže u většiny pacientů přetrvávají ještě několik měsíců. Lázně jsou jediným místem, kde všechny obtíže řešíme komplexně (pokles tělesné a psychické kondice, bolesti svalů, kloubů, únavový syndrom, poruchy spánku, svalová slabost, dechová nedostatečnost, zhoršení chronických onemocnění). Léčbu těchto komplikací opíráme o kombinaci koupelí v naší unikátní minerální termální vodě a o špičkovou fyzioterapii, díky kterým naši hosté dosahují významných zlepšení a celkové regenerace organismu.
Jak na post-covidový syndrom?

Kontraindikace – pro koho lázeňská léčba není vhodná
Závažné infekční nemoci, nemoci v akutním stadiu, klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie, stavy po hluboké trombóze a tromboflebitidě, labilní a dekompenzovaný diabetes mellitus, opakující se profuzní krvácení, kachexie, zhoubné nádory, nezaléčená epilepsie, psychózy a duševní poruchy, závislost na návykových látkách, nesoběstačnost, inkontinence (neplatí pro Nové lázně), těhotenství, nehojící se kožní defekty, hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (±120 mm Hg).