Historie

Věhlas Lázní Teplice trvá už po staletí

Lázně Teplice v Čechách jsou nejstarší lázně v Česku i v celém regionu střední Evropy.

Nepřekvapí proto, že teplické knihy hostů jsou velmi nadité, jelikož v Teplicích se s lázeňskou tradicí začalo už ve 12. století. Jde o milník, kdy se zdejší termální prameny začaly využívat k léčbě organizovaně, ale lidé se teplickou vodou ošetřovali mnohem dříve. Ano, místo vývěru nebylo nijak upravené a lidé přicházeli nahodile, ale léčivou sílu už tenkrát poznali jasně. Keltové v prameni zanechali jako poděkování za uzdravené velký poklad plný šperků a mincí. Nevěděli, že kdesi pod ním už totéž udělali staří Římané, kteří na teplickou vodu také narazili a nenechali si ujít příležitost využít blahodárný vliv léčivého pramene. Za dobré služby se dobře platí, a tak je dnes v teplickém muzeu vystaven i poklad plný mincí od Římanů.

Lázně Teplice v Čechách byly Paracelsem zařazeny mezi 10 nejlepších lázní světa.

Jelikož se dobré zprávy šíří rychle, tak se o zázraku v Podkrušnohoří vědělo. A známý „první doktor“ Paracelsus zde strávil deset let svého života, aby nakonec zařadil Teplice mezi deset nejlepších lázní světa. Jeho lékařské spisy se šířily celou Evropou, a tak již v roce 1550 přijela na lázeňskou kúru z nedalekých Drážďan saská vévodkyně Kateřina Meklenburská. A tak to začalo… Spokojená Kateřina přivedla manžela i děti a začala tak tradici saských návštěv v Lázních Teplice. Na drážďanském dvoře se Teplice těšily velké oblibě po staletí. Saští kurfiřté vyhledávali léčivé teplické vody rok co rok a tak se zde kromě léčby odehrávala i řada z jejich společenských i panovnických povinností. Teplické lázně se tak dostaly do povědomí celé Evropy.

Lázně Teplice v Čechách jsou aristokraty nejnavštěvovanější české lázně.

Teplické lázně jako letní sídlo saského dvora se dostaly do hovorů a dopisů tehdejší aristokracie. Brzy se tak ze slov staly činy a Teplice začaly objevovat i nejvýše postavené osobnosti doby. Mnohokrát bylo popsáno, jak si korunovaní v Teplicích podávali dveře. Přezdívku Salon Evropy potvrzují i slavnými jmény přetékající knihy hostů. Tepličtí se starali, rozvíjeli a našli recept na ohnisko evropské aristokracie. Smíchali uvítací ceremonie i poklid plynoucích lázeňských dní, komfort a zeleň pod okny, hudbu v parcích a hlavně proslulé účinky koupelí. Znavení mocnáři s bolavými koleny tak našli to pravé. Vítejte v Lázních Teplice, Salonu Evropy.

Kdy se začala psát historie teplických lázní?
Zhruba 16 tisíc let před naším letopočtem začal do hlubin země pronikat déšť z Krušných hor. Podzemní voda postupně vstřebávala teplotu, mineralizaci a léčivé vlastnosti. A tak se dnes, po 18 tisících letech působení, z krušnohorského deště stala termální minerální voda s významným léčivým potenciálem, pro který se sem sjíždějí hosté z celého světa.

Jak šel čas v Teplicích
První zmínky o termální vodě v Teplicích pocházejí už z počátku našeho letopočtu. Římané a Keltové do šachty pramene vhazovali mince na vyjádření díků léčivé síle pramenů. Rok 762 zmiňuje ve své kronice o teplických pramenech Václav Hájek z Libočan – podle legendy si v minerální vodě prasátko uzdravilo nožku. Počátkem 12. století česká královna Judita nechala na místě pramenů vystavět klášter, jehož součástí byl i špitál. Při léčení se využívala právě termální voda. O lázních v dnešním slova smyslu hovoříme od 16. století, kdy se stavějí první lázeňské domy a město Teplice získává na věhlasu. Lázně od té doby hostí spoustu významných osobností, včetně ruského cara Petra Velikého, později Ludwiga van Beethovena nebo císařovny Sissi.